Czym są wyjątki kontrolowane i niekontrolowane w Javie

Definicja pojęcia Czym są wyjątki kontrolowane i niekontrolowane w Javie
Metodyki
Definicja Agile

Czym są wyjątki kontrolowane i niekontrolowane w Javie oraz podaj przykłady każdego rodzaju


W Javie wyjątki dzielimy na dwa główne rodzaje: wyjątki kontrolowane (checked exceptions) i wyjątki niekontrolowane (unchecked exceptions).

 1. Wyjątki kontrolowane (checked exceptions):

  • Wyjątki kontrolowane są to wyjątki, które muszą być obsłużone przez program, w przeciwnym razie program nie skompiluje się.
  • Są one dziedziczone z klasy Throwable, ale nie z klasy RuntimeException.
  • Przykłady wyjątków kontrolowanych to:
   • IOException: Wyjątek zgłaszany, gdy wystąpi problem z operacjami wejścia/wyjścia, np. podczas odczytu pliku.
   • SQLException: Wyjątek zgłaszany, gdy wystąpi błąd w trakcie dostępu do bazy danych.
   • ParseException: Wyjątek zgłaszany, gdy wystąpi problem podczas parsowania danych.
 2. Wyjątki niekontrolowane (unchecked exceptions):

  • Wyjątki niekontrolowane są to wyjątki, które nie muszą być obsługiwane przez program, ale mogą być obsłużone w razie potrzeby.
  • Są one dziedziczone z klasy RuntimeException.
  • Przykłady wyjątków niekontrolowanych to:
   • NullPointerException: Wyjątek zgłaszany, gdy próba dostępu do obiektu, który ma wartość null.
   • ArrayIndexOutOfBoundsException: Wyjątek zgłaszany, gdy następuje próba dostępu do elementu tablicy poza jej zakresem.
   • ArithmeticException: Wyjątek zgłaszany, gdy wystąpi błąd arytmetyczny, np. dzielenie przez zero.

W przypadku wyjątków kontrolowanych, programista jest zmuszony do obsługi tych wyjątków poprzez blok try-catch lub poprzez deklarację wyjątku w sygnaturze metody. Natomiast wyjątki niekontrolowane mogą być obsłużone, ale nie jest to wymagane, co daje większą elastyczność, ale wymaga ostrożności w pisaniu kodu, aby uniknąć błędów.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top