Velocity

Definicja pojęcia Velocity
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Velocity?


Velocity to parametr stosowany w Scrum do mierzenia ilości pracy, którą Zespół Developerski jest w stanie wykonać podczas jednego Sprintu. Opisuje prędkość, z którą Team jest zdolny realizować zadania umieszczone przez Product Ownera w Product Backlogu. Sposobów na wyliczenie Velocity jest kilka. Jednym z nich jest określenie postępów przy pomocy ilości zrealizowanych Story Pointów. Równie dobrze Velocity może być określane przy pomocy liczby zadań lub ilości godzin, a także dni roboczych przeznaczonych na jeden Sprint.

Velocity jako parametr

Velocity jest użytecznym parametrem dla Product Ownera, który dzięki analizie tych danych może odpowiedzieć na pytanie, na kiedy możliwe do wykonania jest określone zadanie lub jakie wymagania mogą zostać zrealizowane w poszczególnych Sprintach. Velocity służy więc do określenia Capacity.

Wyliczanie Velocity

Do wyliczania minimalnej wartości Velocity Product Owner bierze pod uwagę dane z ostatnich kilku Sprintów, dzięki czemu może wyznaczyć wartości graniczne dla przyszłych Sprintów. Zarówno Velocity, jak i Capacity są istotnymi elementami, które odgrywają dużą rolę w organizowaniu Sprint Planningu. Czym różni się Velocity od Capacity? Velocity jest wartością historyczną, dotyczącą już zrealizowanych wymagań. Natomiast Capacity służy do prognozowania prędkości w realizowaniu wymagań w przyszłej iteracji. Średnia Velocity jest natomiast wartością uzyskiwaną na podstawie wyników z kilku kolejnych Sprintów. Warto podkreślić, że Velocity jest tylko jednym z czynników (nie główną miarą), jakie należy brać pod uwagę podczas Sprint Planningu – tylko wówczas korzystanie z tego parametru ma sens.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top