Definition of Done

Definicja pojęcia Definition of Done
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Definition of Done?


“Definition of Done” jest jedną z zasad, które napędzają zwinność w zespołach tworzących oprogramowanie. DoD pomaga członkom zespołu pozostać skoncentrowanym na ukończeniu zadań przy zachowaniu wydajności i efektywności. W świecie Agile istnieją różne dokumenty, które pozwalają zespołom współpracować wydajnie i skutecznie. Dokumenty te pomagają zespołowi pracować nad osiągnięciem celów, jak również pozostać skupionym na procesach i wynikach.

Dokumentem, który pomaga zespołom robić to najbardziej efektywnie jest “Definition of Done” lub “CoP”. Istnieje kilka różnych wariantów DoD, w zależności od firmy, którą zapytasz, ale wszystkie mają ten sam cel: pomóc programistom tworzyć bardziej niezawodny kod szybciej, z mniejszym ryzykiem regresji podczas testów, konserwacji po uruchomieniu i przyszłych wydaniach.

Co to jest Definicja Done?

W swojej najprostszej formie, “Definition of Done” jest listą kontrolną elementów, które muszą być ukończone (lub “zrobione”), zanim praca może zostać oznaczona jako zakończona. Wszyscy członkowie zespołu deweloperskiego powinni mieć dostęp do tej listy, aby mogli śledzić swoje postępy w realizacji celu i upewnić się, że są na dobrej drodze.

Inne definicje DoD obejmują:

  • Definicja Done to zasady, które opisują, co jest wymagane do ukończenia kawałka pracy.
  • Umowa, w której członkowie zespołu uzgadniają zasady dotyczące tego, co stanowi wykonanie dla każdej cechy, każdego zadania lub każdego fragmentu pracy.
  • Zrozumienie tego, co musi być ukończone, aby osiągnąć cel lub spełnić określony cel.

Dlaczego DoD jest tak ważne dla zespołów Agile?

Jak wspomniano powyżej, DoD jest kluczowym składnikiem ram Agile. Pomaga zespołom pozostać skupionym na swoich celach i sprawnie realizować zadania. Jeśli pracujesz w zespole, którego członkowie nie mają jasnego pojęcia, jak wygląda “zrobione” dla każdego elementu pracy, prawdopodobnie zauważysz, że twoja grupa jest nie tylko mniej produktywna, ale także znacznie bardziej podatna na błędy.

W rzeczywistości 75% programistów zgłasza, że popełnia błędy co najmniej raz w tygodniu w pracy, według badania przeprowadzonego w 2017 roku przez Freshbooks. Więc im bardziej możesz usprawnić swoje procesy, tym bardziej prawdopodobne będzie wyłapanie błędów, zanim staną się problemem.

Dodatkowo DoD pomaga zespołom pozostać na dobrej drodze, dając im listę kontrolną do zaznaczenia w miarę wykonywania zadań. Pomaga to członkom grupy uniknąć rozpraszania się innymi projektami, które w przeciwnym razie mogłyby zabrać czas i energię z głównego zadania.

Definicja wykonania” jest krytycznym elementem każdego zespołu zwinnego. Pomaga członkom zespołu skupić się na skutecznym i efektywnym wykonywaniu zadań. Jest to szczególnie ważne, gdy członkowie zespołu pracują nad funkcjami, które zostaną wdrożone w przyszłości.

DoD działa jak przewodnik po tym, co jest uzupełniane dla każdej cechy. Pomaga zespołom skupić się na swoich celach i efektywnie wykonywać zadania. Jeśli pracujesz w zespole, w którym jego członkowie nie mają jasnego pojęcia, jak wygląda “ukończenie” dla każdego elementu pracy, prawdopodobnie zauważysz, że Twoja grupa jest nie tylko mniej produktywna, ale również znacznie bardziej podatna na błędy.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top