Daily

Definicja pojęcia Daily
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Daily?


Daily – to codzienna forma spotkania zespołu, którą praktykuje się w Scrum. Daily jest elementem dnia roboczego Zespołów IT pracujących w oparciu o zwinne metody.

Celem Daily jest komunikacja członków Zespołu, podzielenie się wiedzą o postępach, zidentyfikowanie potencjalnych problemów, a także zaplanowanie zadań na nadchodzący dzień. Podczas Daily uczestnicy spotkania mogą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami, wymienić pomysłami dotyczącymi rozwoju produktu, rozwiązania powstałych w trakcie pracy komplikacji, ale nie tylko. Codzienne spotkania Zespołu pogłębiają integrację, pomagają budować relacje pomiędzy współpracownikami, co wpływa na zgranie Teamu i poprawia jego motywację.

Głównym tematem Daily są działania, które prowadzą do osiągnięcia celów założonych w bieżącym Sprincie. Członkowie Zespołu opowiadają pokrótce, jakie działania udało im się zrealizować dzień wcześniej i jakie zadania zamierzają wykonać dzisiaj. Jeśli członek Teamu zauważył jakieś przeszkody w realizacji swoich zadań, Daily jest dobrym miejscem, by podzielić się tym spostrzeżeniem z pozostałymi współpracownikami. W codziennych spotkaniach powinien brać udział przede wszystkim Zespół Developerski, może w nich również uczestniczyć Product Owner.

Rola Scrum Mastera w tym przypadku ogranicza się zwykle do zadbania o to, by spotkania Daily się odbywały z odpowiednią częstotliwością i trwały określony czas. Zwykle Daily trwa ok. 15 minut, jest to czas optymalny, aby omówić zadania przewidziane na najbliższe godziny pracy.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top