Scrum Master

Definicja pojęcia Scrum Master
Metodyki
Definicja Agile

kto to jest Scrum Master?


Scrum Master to jedna z najważniejszych ról w metodzie działania, jaką jest Scrum. Tę funkcję określa się też mianem servant leadership, czyli przywódcy służebnego. Zadaniami Scrum Mastera jest wspieranie Zespołu Developerów oraz Product Ownera odpowiedzialnego za proces tworzenia produktu (m.in. w zarządzaniu Backlogiem). Scrum Master pełni w pewnym sensie rolę moderatora, który odpowiada za prawidłową organizację i wdraża działania mające na celu zwiększenie produktywności Zespołu, motywuje też Zespół do samodoskonalenia się. Osoba na tym stanowisku odpowiada za prawidłową implementację procesu.

Zakres Obowiązków Scrum Mastera

Zakres obowiązków Scrum Mastera jest elastyczny i uzależniony od etapu realizacji projektu. W Zespole Developerskim, który stawia swoje pierwsze kroki, Scrum Master będzie w dużym stopniu pełnił rolę nauczyciela – ale tylko do pewnego etapu. W odpowiednim momencie powinien pozwolić Zespołowi na samoorganizację, skupiając się przede wszystkim na wspieraniu go i usuwaniu przeszkód powstałych na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Scrum Master dba też o to, by na Zespół Developerski nie oddziaływały negatywne czynniki z zewnątrz oraz odpowiada za płynność realizowanego procesu.

Dodatkowa funkcja Scrum Mastera

Ponadto Scrum Master pomaga zrozumieć ideę Scruma pracownikom uczestniczącym w projekcie, dba o to, by wdrożone reguły były przejrzyste, jak również stosowane. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać zarówno wysokie kompetencje techniczne, jak i umiejętności miękkie, a także być nastawiona na stały samorozwój.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top