Sprint Goal

Definicja pojęcia Sprint Goal
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Sprint Goal?


Wprowadzenie do bloga: Cel sprintu to krótkoterminowy cel dla sprintu, który jest ograniczony czasowo do jednego miesiąca lub mniej. Cel sprintu nadaje kierunek sprintu i zapewnia granice, w których zespół scrumowy będzie pracował


Cel sprintu powinien być SMART: specyficzny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Ponadto powinien być czymś, co może być zrealizowane w ramach czasowych sprintu przez zespół scrumowy, a najlepiej nie więcej niż dwie zależności od innych zespołów

Celu sprintu nie należy mylić z elementem backlogu produktu (PBI) związanym ze sprintem. PBI powinien wspierać osiągnięcie celu sprintu, ale nie jest tym samym. Na przykład, jeśli PBI brzmi “Rozwijaj front-end dla nowej funkcjonalności X”, a celem sprintu jest “Dostarczaj nową funkcjonalność X na produkcję”, to istnieją inne zadania, które muszą zostać ukończone, aby osiągnąć cel sprintu, takie jak pisanie testów jednostkowych, wdrażanie do stagingu i wykonywanie testów akceptacyjnych użytkownika

Innym sposobem myślenia o tym jest to, że PBI reprezentuje całą pracę potrzebną do osiągnięcia przyrostu wartości związanego z historyjką użytkownika, podczas gdy cel sprintu reprezentuje całą pracę potrzebną do osiągnięcia przyrostu wartości związanego z jedną lub więcej historyjek użytkownika

Dobry Cel Sprintu powinien spełniać te kryteria:
Powinien być współtworzony przez Zespół Deweloperski i PO podczas Planowania Sprintu
Powinien być celem, który może być realistycznie osiągnięty w jednym Sprincie
Powinien zapewnić wartość i dostarczyć działający Przyrost
Powinien pasować do Definition of Done

idealnie, spełniałby również te kryteria:
Zespół Deweloperski może go ukończyć bez zależności od pracy innych zespołów
Jest testowalny/weryfikowalny

Cele sprintu są często używane w zwinnych metodach rozwoju oprogramowania, takich jak Scrum i Extreme Programming (XP). Ponieważ Scrum jest prawdopodobnie najczęściej używaną metodyką zwinnego rozwoju oprogramowania, będziemy używać terminologii Scrum w tym artykule. Należy jednak pamiętać, że opisane tu koncepcje można zastosować do każdej metodyki zwinnej.

Osiągaj sukces po jednym przyroście na raz dzięki celom sprintu SMART – specyficznym, mierzalnym, osiągalnym, istotnym i określonym w czasie celom dla twojego zespołu scrumowego, które są współtworzone z właścicielem produktu podczas planowania sprintu. Utrzymuj cały zespół skoncentrowany na dostarczaniu wartości biznesowej poprzez uczynienie celów realistycznymi i osiągalnymi w ramach czasowych jednego sprintu bez uzależnienia od pracy innych zespołów; uczyń je testowalnymi/weryfikowalnymi dla dodatkowej odpowiedzialności; i upewnij się, że pasują do twojej definicji wykonania.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top