Agile Manifesto

Definicja pojęcia Agile Manifesto
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Invest?


Agile Manifesto, czyli Manifest Agile to zbiór zasad dla tworzenia oprogramowania w oparciu o zwinne metody. Manifest opracowany został w lutym 2001 roku przez grupę entuzjastów alternatywnych metod wytwarzania oprogramowania (w opozycji do modelu kaskadowego), zawiera w sobie 4 główne zasady, które nie uległy zmianom do dziś i cały czas są aktualne, a zespoły IT na całym świecie pracują z zachowaniem tych standardów. Manifest Agile przedkłada ludzi i interakcje nad procesy i narzędzia – w zwinnym programowaniu priorytetową rolę odgrywa współpraca zespołu i kontakt poszczególnych jego członków ze sobą – w tym przedstawicieli teamu developerskiego i biznesowego.

Kolejna zasada Manifestu mówi, że działające oprogramowanie jest ważniejsze niż szczegółowa dokumentacja – dlatego w programowaniu zwinnym kładzie się nacisk na realizację i stały przyrost funkcjonalnego produktu. Należy podkreślić, że dokumentacja techniczna w tej metodzie również odgrywa ważną rolę, ale nie jest tak istotna jak praktyczne efekty.

Zespół pracujący w Agile Manifesto

Zespoły pracujące wg Agile Manifesto uznają, że współpraca z klientem jest cenniejsza niż negocjacja umów – jest to kolejne odwołanie do roli komunikacji w programowaniu zwinnym, również tej z kontrahentem. Jedno z głównych założeń w tej metodzie przypisuje najwyższy priorytet zadowoleniu klienta. Team działający wg zasad Agile Manifesto jest nauczony, by reakcja na zmiany miała wyższy priorytet niż realizacja założonego planu – gotowość do modyfikacji wymagań nawet na późniejszych etapach rozwoju oprogramowania to klucz do konkurencyjności.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top