Deployment

Definicja pojęcia Deployment
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Deployment?


Deployment to pojęcie funkcjonujące w zwinnych metodach programowania, które oznacza wdrożenie aplikacji w środowisku klienta. Wdrożenie można rozpatrywać jako jeden z kroków testowania oprogramowania, w procesie jego tworzenia następują zarówno wdrożenia programistyczne, jak i produkcyjne. Ogromne znaczenie w procesie Deployment ma zaangażowanie użytkowników, którzy testują dostarczone przez Zespół Developerski rozwiązanie, szukają możliwych sposobów na jego ulepszenie i regularnie przesyłają Teamowi wartościowe informacje zwrotne.

Deployment nie należy do wdrożeń systemowych, kod wprowadzany jest zwykle w środowisku testowym, do którego dostęp ma ograniczona i ściśle wyselekcjonowana grupa użytkowników, będąca reprezentatywną próbką środowiska, w którym oprogramowanie ma docelowo funkcjonować. Takie rozwiązanie umożliwia bieżące i nieustanne testowanie stworzonych rozwiązań przez użytkowników i szybkie nanoszenie ewentualnych poprawek przez Zespół Developerski. Zdarza się, że poprawki nanoszone są bezpośrednio w środowisku produkcyjnym.

Czasem Zespół korzysta także z tzw. Beta Deployment, gdzie oprogramowanie jest testowane przez ograniczoną grupę użytkowników końcowych w docelowym środowisku, co pozwala na uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej i skuteczne wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów. Dzięki korzystaniu z Deployment oprogramowanie dostarczane przez Zespół Developerski w wersji finalnej jest pozbawione błędów, jak również odznacza się doskonałą funkcjonalnością.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top