Stakeholder

Definicja pojęcia Stakeholder
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Stakeholder?


Stakeholder odgrywają kluczową rolę w projektowaniu produktu. Te dane wejściowe są zwykle gromadzone w backlogu produktu. Sam backlog ma menedżera, dlatego Twoim pierwszym zadaniem jest:

  • Reprezentuje swój zespół
  • Zarządza oczekiwaniami Twoimi i zespołów w odniesieniu do tego, co jest rozwijane
  • Tworzy i zarządza czasem dostawy
  • Tworzy i zarządza zaległościami
  • Określa priorytety pracy wykonywanej przez zespół
  • Realizuj wizję produktu

Reprezentuje potrzeby klientów w swoim zespole.
Zasadniczo jedyną rzeczą, której nie robią, jest czytanie w myślach. Z tego powodu i ze wszystkich swoich faktycznych obowiązków są idealną osobą do utrzymywania kontaktu. Jeśli masz informacje na którykolwiek z tych tematów lub chcesz uzyskać informacje, Właściciel Produktu jest Twoją osobą.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top