Refinement

Definicja pojęcia Refinement
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Refinement?


Refinement, znany również jako Backlog Refinement, to stałe udoskonalanie Product Backlogu za pomocą szeregu działań, od nanoszenia brakujących danych, przez dodawanie User Stories, na porządkowaniu zawartych w nim informacji skończywszy. Pojęcie to jest powszechnie stosowane w zwinnych metodach programowania. W Scrumie Refinement ma postać spotkania, w którym uczestniczą członkowie Zespołu Developerskiego, zwykle bierze w nim udział również Product Owner. Uczestnictwo Scrum Mastera w Refinement nie jest obligatoryjne.

Czy to oznacza, że Refinement to wydarzenie, tak jak np. Daily? Nie, jest to ciągły proces, mający na celu uaktualnianie i porządkowanie Backlogu, a spotkanie jest tylko środkiem do realizacji tego celu. W istocie Refinement jest nieustannym działaniem, którego celem jest pielęgnowanie Backlogu Produktu.

Refinement mylony jest dość często ze Sprint Planningiem. Niesłusznie, ponieważ oba procesy mają w Scrum inne zadanie. Sprint Planning, jak sama nazwa wskazuje, służy zaplanowaniu pracy w ramach Sprintu, natomiast Refinement ma na celu aktualizowanie Backlogu i doprecyzowanie wymagań. Jeśli zachodzi potrzeba, w trakcie Refinement poszczególne Historyjki Użytkownika są dzielone na mniejsze, tak, aby praca nad każdą z nich mogła się w miarę możliwości odbyć w ciągu jednego Sprintu. W ramach tego procesu Zespół pracuje również nad tworzeniem nowych Stories. Opinie co do ilości czasu, jaki powinien być poświęcony przez Zespół na Backlog Refinement, są podzielone. Na ogół przyjmuje się, że łącznie powinien on zajmować od 5 do 10% czasu przeznaczonego na pojedynczy Sprint.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top