Product Owner

Definicja pojęcia Product Owner
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum kto to jest Product Owner?


Kim jest Product Owner?

Produkt Owner, inaczej Właściciel Produktu, to funkcja w branży IT – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za proces powstawania produktu. W ramach swojej funkcji współpracuje zarówno z Zespołem Developerskim, jak i z Klientem, którego idee są realizowane w ramach tworzonego produktu. Product Owner, jako członek zespołu w Scrum, odpowiada za rozwój i funkcjonowanie tworzonego produktu, spoczywa na nim również maksymalizacja jego wartości. Zakres obowiązków na tym stanowisku jest bardzo szeroki i obejmuje różne obszary pracy nad produktem. Product Owner określa wizję produktu, a także etapy jego tworzenia, ponadto przydziela obowiązki poszczególnym członkom zespołu.

Zarządzanie projektem

Poza tym właściciel produktu jest osobą zarządzającą budżetem projektu i przeprowadzającą testy. Na nim spoczywa również obowiązek prezentowania wypracowanych rezultatów Klientowi. Jest więc obecny na każdym etapie realizacji projektu i utrzymuje kontakt z interesariuszami. Ponieważ Product Owner zajmuje się koordynacją prac, a także współpracą z poszczególnymi specjalistami zaangażowanymi w projekt, prócz odpowiednich kompetencji technicznych musi posiadać wysokie zdolności komunikacyjne. Choć uzyskiwane wyniki Produkt Owner raportuje Scrum Masterowi, jest główną osobą decyzyjną w zarządzanym Zespole Developerskim.

Właściciel Produktu to także jedyna osoba, która administruje Product Backlogiem – inaczej listą wymagań. Pozwala ona ukazać Zespołowi szerszy kontekst ich działań, a także zaplanować przyszłe Sprinty.

Obowiązki Product Owner

Obowiązki właściciela produktu obejmują tworzenie strategii i planów produktu, ustalanie priorytetów i koordynowanie działań zespołu oraz zarządzanie portfelem produktów. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za strategię i plany produktu, ponieważ właściciel produktu jest jedyną osobą, która w pełni zna produkt – jego potencjał i ograniczenia, potrzeby klientów oraz konkurencję.

Dzięki temu właściciel produktu posiada wiedzę potrzebną do stworzenia strategii produktu i zaplanowania, jak produkt będzie tworzony. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za ustalanie priorytetów i koordynację działań zespołu, ponieważ właściciel produktu jest w pełni świadomy wszystkich wymagań dotyczących produktu i ma jasny pogląd na to, co jest potrzebne, a co nie.

Właściciel produktu jest również odpowiedzialny za zarządzanie backlogiem produktu, ponieważ właściciel produktu jest jedyną osobą, która zna wszystkie wymagania dotyczące produktu, ich priorytet oraz inne uwarunkowania, takie jak terminy realizacji projektu i ograniczenia budżetowe.

Korzyści z bycia Właścicielem Produktu

Istnieje wiele korzyści z bycia właścicielem produktu. Jedną z największych jest to, że właściciel produktu ma całkowitą kontrolę nad tworzeniem i zarządzaniem produktem. Właściciel produktu ma prawo decydować, co wchodzi w skład produktu, a co pozostaje poza nim.

Oznacza to, że właściciel produktu jest odpowiedzialny za dokonywanie dobrych wyborów. Kolejną korzyścią jest to, że właściciel produktu ma poczucie satysfakcji, kiedy produkt jest wprowadzany na rynek i używany przez klientów. Innymi słowy, właściciel produktu może zobaczyć rezultaty swojej ciężkiej pracy. Właściciel produktu dostaje możliwość zobaczenia wyników swojej ciężkiej pracy. Właściciel produktu może łatwo zmienić pracę. W większości przypadków bycie właścicielem produktu to rola freelancera.

Poza tym, jest to praca z wysokim wynagrodzeniem. Właściciel produktu może pracować z domu lub dowolnego innego miejsca.

Rola właściciela produktu w planowaniu produktu

Rola właściciela produktu w planowaniu produktu obejmuje tworzenie planu wydania produktu, tworzenie backlogu produktu oraz priorytetyzację backlogu produktu. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za stworzenie planu wydania produktu, ponieważ ma on jasny pogląd na wszystkie wymagania dotyczące produktu. W rezultacie właściciel produktu wie, kiedy produkt powinien zostać wydany i jakie funkcjonalności powinny się w nim znaleźć.

Właściciel produktu jest odpowiedzialny za tworzenie backlogu produktu, ponieważ ma on jasny obraz wszystkich wymagań dotyczących produktu i wie, co jest potrzebne, a co nie. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za nadanie priorytetu backlogowi produktu, ponieważ ma on jasny obraz wszystkich wymagań dotyczących produktu i wie, która cecha powinna mieć priorytet nad innymi.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top