User Story

Definicja pojęcia User Story
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest User Story?


Jeśli chodzi o historie użytkownika, nie wszystkie są stworzone równe. Historyjki użytkownika są popularną implementacją zwinnej zasady ciągłej walidacji i weryfikacji, w której możesz zmierzyć swoją pracę w dowolnym punkcie i zobaczyć, jak blisko jesteś ukończenia. Wiele zespołów, które wdrażają historyjki użytkownika, wybiera powszechne przykłady typu “Jako persona>, chcę działania>, aby cel>.”

Jednak zespoły te często stwierdzają, że ich historie użytkownika nie dostarczają im wystarczających informacji, aby sprawnie zakończyć projekt. Zespoły te mogą potrzebować innego typu historyjki użytkownika – a konkretnie zwinnej historyjki użytkownika. Przyjrzyjmy się, co odróżnia zwinne historyjki użytkownika od innych typów i dlaczego są one ważne dla sukcesu Twojego zespołu.

Co to jest Agile User Story?

Historia użytkownika to krótki opis funkcjonalności produktu lub strony internetowej. Są one pisane z punktu widzenia użytkownika i są używane do pomocy zespołom w rozbiciu większych projektów na mniejsze części. Historia użytkownika może opisywać taką funkcjonalność jak “Jako rodzic, chcę mieć dostęp do ocen mojego dziecka online, abym mógł monitorować jego postępy.”

Historia użytkownika ma być żywym dokumentem, który można poprawiać w miarę postępu projektu, i zawiera kilka kluczowych elementów:

– Krótki, jednozdaniowy opis funkcji: To jest kto, co i dlaczego funkcji.

– Priorytet: Historyjki użytkownika są często sortowane według priorytetu.

– Osoba odpowiedzialna za każdą cechę: Mogą to być członkowie zespołu lub zewnętrzni dostawcy.

– Kryteria akceptacji: Kryteria akceptacji to warunki związane z tym, kiedy dana funkcja zostanie ukończona.

– Szacowany nakład pracy: Może to być w godzinach lub w stosunku do innych historyjek użytkownika.

– Właściciel funkcji: Ta osoba jest odpowiedzialna za upewnienie się, że cecha jest zakończona sukcesem. Może to być osoba, która napisała historyjkę użytkownika lub inna osoba z zespołu.

Historia użytkownika w agile ma kilka kluczowych różnic

Tradycyjna historyjka użytkownika jest w zasadzie pisemnym opisem funkcjonalności, którą zespół realizuje podczas projektu. Zwinna historyjka użytkownika to to samo, ale z kilkoma kluczowymi różnicami:

– Członkowie zespołu powinni pisać historyjki użytkownika razem, omawiając funkcjonalność i nadając priorytety każdej funkcji w oparciu o potrzeby projektu.

– Każda historyjka użytkownika powinna mieć określone kryteria akceptacji, dzięki którym zespół będzie wiedział, kiedy dana funkcja jest kompletna i kiedy może zostać przeniesiona do kolejnego etapu projektu.

– Każda historyjka użytkownika powinna mieć jeden, mierzalny cel, taki jak “Poprawić doświadczenie klienta” lub “Skrócić czas potrzebny na znalezienie produktu”.

– Historie użytkownika powinny generalnie zająć kilka dni lub mniej, w zależności od złożoności projektu.

– Na każdego użytkownika powinny przypadać nie więcej niż trzy historyjki użytkownika.

Korzyści płynące ze zwinnego tworzenia historyjek użytkownika

Głównym powodem napisania zwinnej historyjki użytkownika jest stworzenie uporządkowanego sposobu myślenia o projekcie i jego rozwoju. Zwinna historyjka użytkownika różni się od tradycyjnej historyjki użytkownika tym, że skupia się na celu końcowym, a nie na bezpośrednich szczegółach. Tradycyjna historyjka użytkownika skupia się na działaniach, które należy wykonać, aby stworzyć daną funkcję.

Zwinna historia użytkownika skupia się na celu funkcji i wartości, jaką przynosi ona użytkownikowi. Uwzględnia również zasoby, które są wymagane do stworzenia funkcji oraz harmonogram projektu. Główną zaletą zwinnej historii użytkownika jest to, że tworzy ona strukturę wokół twojego projektu. Używanie zwinnego procesu tworzenia historii użytkownika pomoże Ci pozostać zorganizowanym i upewnić się, że poświęcasz każdej funkcji tyle uwagi, ile potrzebuje.

Dlaczego agile user story jest ważne?

Historyjka użytkownika jest ważna z kilku powodów:

– Zapewnia proste ramy dla nadawania priorytetów cechom i tworzenia mapy drogowej dla projektu.

– Pomaga zespołowi pozostać zorganizowanym, skupionym i świadomym zasobów i harmonogramów potrzebnych do ukończenia projektu.

– Tworzy strukturę, która pozwala na ciągłą walidację i weryfikację swojej pracy.

– Pomaga tworzyć produkty skoncentrowane na użytkowniku poprzez skupienie się na wartości, jaką każda funkcja dostarcza użytkownikowi.

3 Wskazówki, jak stworzyć własną zwinną historię użytkownika

Teraz, gdy rozumiesz, co sprawia, że agile user story różni się od innych typów historii użytkownika, przyjrzyjmy się kilku wskazówkom dotyczącym tworzenia własnych:

– Zacznij od celu końcowego w głowie. Kiedy tworzysz swoją historię użytkownika, zacznij od wartości, jaką dana funkcja lub funkcjonalność przynosi użytkownikowi. Pomyśl o problemie, który rozwiązuje twoja funkcja i korzyściach, które przynosi.

– Ustalaj priorytety na podstawie wartości. Zawsze powinieneś nadawać priorytety swoim historyjkom użytkownika, ale kiedy używasz zwinnego podejścia do historyjek użytkownika, nadawaj priorytety w oparciu o wartość, jaką każda historyjka użytkownika wnosi do produktu.

– Uczyń to wizualnym. Historyjki użytkownika są łatwiejsze do zrozumienia, gdy są spisane i zamienione w tabelę lub wykres. Możesz użyć mapy myśli lub wizualnego diagramu przepływu, aby zorganizować swoje historyjki użytkownika.

Gratulacje!!! Ukończyłeś swoją agile’ową historyjkę użytkownika. Jeśli jednak jest ona podobna do innych, które stworzyłeś, będziesz chciał ją regularnie przeglądać w miarę rozwoju produktu i firmy. Tworzenie historii użytkownika to ciągły proces, w który powinien być zaangażowany każdy członek zespołu.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top