Capacity

Definicja pojęcia Capacity
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Capacity?


Capacity jako pojemność zespołu

Capacity, czyli Pojemność Zespołu, to jedno z podstawowych pojęć używanych w przypadku Sprint Planningu. Wartość ta określa potencjał osobowy, który można wykorzystać w kolejnym Sprincie. Ma zatem wpływ na to, jaka ilość zadań zostanie zaplanowana do realizacji w ramach poszczególnych Sprintów. Zasadą skutecznego planowania Sprintów jest posiłkowanie się kilkoma miarami – Velocity i Capacity to jedne z ważniejszych, w dodatku ściśle z sobą powiązane.

Velocity historczyny parametr

O ile Velocity odnosi się do przeszłości i jest parametrem historycznym, który mierzy prędkość Zespołu Developerskiego w zrealizowanych Sprintach, o tyle Capacity pozwala zaplanować w czasie działania Teamu, które dopiero będą realizowane. Product Owner na podstawie danych z kilku ukończonych Sprintów może wyliczyć Średnią Velocity, która da mu wiedzę o minimalnej i maksymalnej prędkości uzyskiwanej przez Zespół Developerski w poszczególnych Sprintach. Mając historyczne dane Velocity oraz znając Capacity, Product Owner może efektywnie planować przyszłe Sprinty.

Bazowanie na samym Velocity lub tylko na Capacity w Sprint Planningu jest niemiarodajne i nie odzwierciedla faktycznych możliwości Zespołu Developerskiego. Podczas wyznaczania Capacity warto brać pod uwagę takie elementy jak liczba developerów w Zespole, długość Sprintu, Średnia Velocity, jak również czynniki dodatkowe, takie jak nieobecność członków zespołu (np. z tytułu urlopu). Celność Capacity jest uzależniona w dużej mierze od dostępnych danych, których analiza umożliwia właściwe wyznaczenie tego parametru.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top