Sprint

Definicja pojęcia Sprint
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Sprint?


Sprint to przedział czasowy używany do określania etapów tworzenia produktu we frameworkach takich jak Scrum. Jest krótkim i ograniczonym czasowo okresem, w trakcie którego zespół wykonuje przydzielone zadania zmierzające do ustalonego celu. W oparciu o tę metodę produkt jest tworzony za pomocą kolejnych kroków, które pozwalają na rozłożenie większych, skomplikowanych projektów na mniejsze elementy. Czas pojedynczego Sprintu jest określany indywidualnie, jednak przyjmuje się, że zwykle trwa od tygodnia do miesiąca, w zależności od stopnia skomplikowania. Najczęściej spotykana jest dwutygodniowa iteracja wyznaczająca przedział czasowy na ukończenie pojedynczego Sprintu, po którym Zespół natychmiast rozpoczyna pracę nad następnym.

Nieodłączny element Sprintu

Nieodłącznym elementem Sprintu są spotkania zespołu, spośród których każde ma określony cel. Pierwsze z nich to Sprint Planning, podczas którego ustalany jest cel Sprintu i sposób jego realizacji. Omówione zostają również dane wejściowe oraz oczekiwane rezultaty Sprintu. Praca, jaką Zespół zamierza wykonać w ramach bieżącego Sprintu, znajduje odzwierciedlenie w Backlogu Sprintu. Podzielenie realizacji projektu na Sprinty umożliwia regularne uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat tworzonego produktu lub usługi, co pozwala na wykorzystanie pozyskanych danych na dalszych etapach procesu.

Praca w Srprintach

Praca w Sprintach zmniejsza ryzyko związane z tworzonym produktem – zapobiega sytuacji, w której finalna produkcja nie będzie zgodna z oczekiwaniami użytkowników, ponieważ przyrost produktu jest na bieżąco kontrolowany, a powstałe problemy można umówić z Zespołem na codziennych spotkaniach (tzw. Daily).

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top