Release

Definicja pojęcia Release
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Release?


Release to pojęcie występujące w zwinnych metodach programowania, używane często w kontekście Scrum. Oznacza Wydanie fragmentu działającego oprogramowania, który następnie jest udostępniane użytkownikom – na ogół w środowisku produkcyjnym. Release często jest używane do szybkiego diagnozowania błędów i nanoszenia poprawek. Pojęcie Release ma wiele cech wspólnych ze Sprintem, jednak pojęcia te nie są dla siebie zamienne. O ile Sprint ma za zadanie opracowanie funkcji lub ich zestawu w określonym przedziale czasowym, o tyle Release jest kompletnym rozwiązaniem dla określonej wersji produktu.

Podczas gdy rezultaty wypracowane przez Zespół Developerski w ramach Sprintu są tylko fragmentem produktu finalnego, którego charakter nie jest samodzielny, Release to strategiczny, długoterminowy cel. Release nie musi być realizowany w ramach jednego Sprintu, może być rozłożony na kilka. Efektem każdego Sprintu jest mierzalny przyrost produktu, który nie jest tożsamy z jego Wydaniem. Przyjmuje się, że na jedno Wydanie (Release) przypada zwykle ok. 3-4 Sprintów.

Z realizacją kolejnego Wydania nieodłącznie związany jest Release Planning, czyli ułożenie przez zespół Planu Wydania, który ma miejsce na początku projektu. Taki plan jest zwykle ogólnym zarysem projektu zawierającym takie elementy jak ilość Sprintów i czas ich trwania, zasoby ludzkie biorące udział w tworzeniu Wydania, datę ukończenia Wydania i ogólny opis jego zawartości. Plan Wydania nie zawiera zwykle w sobie zbyt wielu szczegółów, ponieważ na etapie prac i tak zostaną wprowadzone zmiany.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top