Invest

Definicja pojęcia Invest
Metodyki
Definicja Agile

Agile Scrum co to jest Invest?


INVEST jest to technika budowania User Story, stosowana w zwinnych metodach programowania. Samo określenie jest akronimem – każda litera symbolizuje jedną z zasad budowania wartościowych historyjek użytkownika, czyli właśnie User Stories. Historyjki użytkownika tworzy się po to, by opisać w zwięzły i prosty sposób funkcje tworzonego oprogramowania, używając do tego perspektywy użytkownika końcowego. Język użyty do tworzenia User Story musi być zrozumiały dla wszystkich członków Zespołu, zarówno developerów, jak i osób, które pełnią inne funkcje w procesie powstawania oprogramowania.

INVEST jest metodą, na którą składają się takie określenia jak: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable – opisują one przepis na idealną historyjkę użytkownika. Ma być ona zatem niezależna od innych historii i negocjowalna, czyli umożliwiać wprowadzenie zmian i modyfikacji tak długo, jak znajduje się w backlogu. User Story powinna być również wartościowa i obrazować określone korzyści dla użytkownika końcowego. Ponadto ważna jest estymacja, czyli możliwość oszacowania historii, zaplanowania jej implementacji. Zwykle w celu oszacowania jako jednostek używa się Story Pointów.

Ważny jest również rozmiar/objętość historii użytkownika – powinna być ona zwięzła, łatwa do podzielenia na zadania. Idealnie, jeśli User Story jest możliwa do zrealizowania w ramach jednego Sprintu. Na końcu prawidłowa formuła User Story zakłada, że rozwiązania przedstawione w historyjce są możliwe do przetestowania i obiektywnej weryfikacji ich działania.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top