30 podstawowych komend NestJS

Definicja pojęcia 30 podstawowych komend NestJS
Metodyki
Definicja Agile

60 komend NestJS


Oto 30 podstawowych komend NestJS, popularnego frameworka do tworzenia aplikacji back-endowych w języku TypeScript:

				
					nest new
: Tworzy nowy projekt NestJS.

nest generate module
: Generuje nowy moduł w projekcie.

nest generate controller
: Generuje nowy kontroler w projekcie.

nest generate service
: Generuje nowy serwis w projekcie.

nest generate decorator
: Generuje nowy dekorator w projekcie.

nest generate middleware
: Generuje nowy middleware w projekcie.

nest generate filter
: Generuje nowy filtr w projekcie.

nest generate gateway
: Generuje nowy gateway (punkt wejścia) w projekcie.

nest generate interface
: Generuje nowy interfejs w projekcie.

nest generate class
: Generuje nową klasę w projekcie.

nest generate pipe
: Generuje nowy pipe (przetwarzacz) w projekcie.

nest build
: Buduje projekt NestJS.

nest start
: Uruchamia serwer deweloperski NestJS.

nest test
: Uruchamia testy jednostkowe w projekcie.

nest lint
: Sprawdza styl kodu w projekcie.

nest format
: Formatuje kod w projekcie.

nest add
: Dodaje dodatkowy moduł lub paczkę do projektu.

nest update
: Aktualizuje zależności w projekcie.

nest info
: Wyświetla informacje o projekcie NestJS.

nest serve
: Uruchamia serwer produkcyjny NestJS.

nest build --watch
: Buduje projekt w trybie "watch" (obserwacji zmian).

nest start --watch
: Uruchamia serwer deweloperski w trybie "watch".

nest test --watch
: Uruchamia testy jednostkowe w trybie "watch".

nest generate resource
: Generuje kompletny zestaw modułu, kontrolera, serwisu, itp.

nest generate interceptor
: Generuje nowy interceptor w projekcie.

nest generate dto
: Generuje nowy DTO (Data Transfer Object) w projekcie.

nest generate guard
: Generuje nowy guard (ochrona dostępu) w projekcie.

nest generate exception
: Generuje nowy wyjątek w projekcie.

nest generate filter
: Generuje nowy filtr w projekcie.

nest generate pipe
: Generuje nowy pipe (przetwarzacz) w projekcie.
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top