TypeScript typy proste i złożone

Definicja pojęcia TypeScript typy proste i złożone
Metodyki
Definicja Agile

Kiedy zaczynamy pracę z TypeScript, jednym z pierwszych pojęć, z którymi się spotykamy, są typy danych. TypeScript oferuje nam kilka wbudowanych typów prostych, takich jak number, string, boolean, null, undefined oraz symbol. Są to podstawowe typy, które znamy z JavaScriptu.

Jednakże TypeScript wprowadza również kilka typów złożonych, które pozwalają na bardziej precyzyjne określenie struktury naszych danych. Są to na przykład typy any, unknown, never, void, object oraz różne typy generyczne, które pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych struktur danych.

Zrozumienie prostych typów języka TypeScript

Typy proste TypeScript są podstawowymi typami, które znajdziemy w każdym języku programowania. W TypeScript, jak wspomniałem wcześniej, mamy do dyspozycji typy number, string, boolean, null, undefined i symbol. Każdy z tych typów ma swoje zastosowanie i wartości, które może przyjmować.

Typ number w TypeScript jest typem, który może przyjmować dowolną wartość liczbową, zarówno całkowitą, jak i zmiennoprzecinkową. Typ string to typ, który reprezentuje ciągi znaków. Typ boolean to typ logiczny, który może przyjmować jedną z dwóch wartości: true lub false.

Typy null i undefined to specjalne typy w TypeScript, które reprezentują brak wartości. Wielu programistów unika ich używania, jednak w niektórych przypadkach mogą być one bardzo przydatne. Typ symbol to nowy typ wprowadzony w ES6, który pozwala na tworzenie unikalnych identyfikatorów.

				
					number, string, boolean, null, undefined, symbol.
				
			

Eksplorowanie złożonych typów języka TypeScript

Złożone typy TypeScript pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych struktur danych. Są to na przykład typy any, unknown, never, void, object oraz różne typy generyczne.

Typ any to najbardziej ogólny typ w TypeScript, który może przyjmować dowolną wartość. Jest on szczególnie przydatny w przypadkach, kiedy nie znamy dokładnego typu danych, z którymi pracujemy.

Typ unknown jest podobny do any, jednak jest on bezpieczniejszy, ponieważ nie pozwala na wykonywanie żadnych operacji na danych tego typu bez ich wcześniejszego sprawdzenia.

Typ never to specjalny typ w TypeScript, który reprezentuje wartości, które nigdy nie mają miejsca. Jest on używany w funkcjach, które nigdy nie kończą swojego działania, na przykład w funkcjach, które zawsze rzucają błąd.

Typ void to kolejny specjalny typ, który reprezentuje brak wartości. Jest on używany głównie w funkcjach, które nie zwracają żadnej wartości.

Typ object to typ, który reprezentuje dowolny obiekt JavaScript. W TypeScript możemy jednak zdefiniować bardziej szczegółowe typy obiektów, określając, jakie właściwości powinien posiadać dany obiekt i jakiego typu powinny być te właściwości.

Typy generyczne to zaawansowany mechanizm w TypeScript, który pozwala na tworzenie funkcji i klas, które mogą pracować z dowolnym typem danych.

				
					any, unknown, never, void, object, <T>
				
			

Zastosowania prostych typów języka TypeScript

Proste typy danych w TypeScript mają wiele zastosowań. Na przykład, typ number możemy używać do reprezentowania liczb w naszym kodzie. Może to być na przykład wiek osoby, liczba dni do końca roku, liczba elementów w tablicy, i tak dalej.

Typ string jest używany do reprezentowania tekstu. Może to być na przykład imię i nazwisko osoby, adres e-mail, nazwa pliku, i tak dalej.

Typ boolean jest używany do reprezentowania wartości logicznych. Może to być na przykład informacja, czy użytkownik jest zalogowany, czy dany element jest widoczny, czy operacja się powiodła, i tak dalej.

Typy null i undefined są używane do reprezentowania braku wartości. Może to być na przykład wartość domyślna dla opcjonalnych parametrów funkcji, wartość zwracana przez funkcję, która nie znalazła szukanego elementu, i tak dalej.

Typ symbol jest używany do tworzenia unikalnych identyfikatorów. Może to być na przykład identyfikator dla klucza w obiekcie, identyfikator dla elementu w tablicy, i tak dalej.

Zastosowania złożonych typów języka TypeScript

Złożone typy danych w TypeScript mają wiele zaawansowanych zastosowań. Na przykład, typ any możemy używać, kiedy nie znamy dokładnego typu danych, z którymi pracujemy. Może to być na przykład dane wczytane z pliku, dane otrzymane z serwera, i tak dalej.

Typ unknown jest podobny do any, jednak jest on bezpieczniejszy, ponieważ nie pozwala na wykonywanie żadnych operacji na danych tego typu bez ich wcześniejszego sprawdzenia. Może to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika, dane otrzymane z nieznanej funkcji, i tak dalej.

Typ never to specjalny typ w TypeScript, który reprezentuje wartości, które nigdy nie mają miejsca. Jest on używany w funkcjach, które nigdy nie kończą swojego działania, na przykład w funkcjach, które zawsze rzucają błąd.

Typ void to kolejny specjalny typ, który reprezentuje brak wartości. Jest on używany głównie w funkcjach, które nie zwracają żadnej wartości.

Typ object to typ, który reprezentuje dowolny obiekt JavaScript. W TypeScript możemy jednak zdefiniować bardziej szczegółowe typy obiektów, określając, jakie właściwości powinien posiadać dany obiekt i jakiego typu powinny być te właściwości.

Typy generyczne to zaawansowany mechanizm w TypeScript, który pozwala na tworzenie funkcji i klas, które mogą pracować z dowolnym typem danych.

Zalety używania prostych i złożonych typów języka TypeScript

Używanie typów w TypeScript ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala na eliminację wielu błędów już na etapie pisania kodu. Dzięki statycznemu typowaniu, TypeScript może wykryć wiele błędów, na przykład próbę wykonania operacji na niezgodnym typie danych, próbę odczytania nieistniejącej właściwości obiektu, próbę wywołania funkcji z niepoprawną liczbą argumentów, i tak dalej.

Po drugie, typy w TypeScript ułatwiają zrozumienie kodu. Dzięki typom, od razu wiemy, jakie dane są oczekiwane przez daną funkcję, jakie dane są zwracane przez daną funkcję, jakie właściwości ma dany obiekt, i tak dalej.

Po trzecie, typy w TypeScript ułatwiają refaktoryzację kodu. Dzięki typom, możemy łatwo zmieniać strukturę naszych danych, dodawać nowe właściwości do obiektów, zmieniać typy danych, i tak dalej, mając pewność, że wszystkie miejsca w kodzie, które korzystają z tych danych, zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Jak implementować proste typy w TypeScript

Implementacja prostych typów w TypeScript jest bardzo prosta. Wystarczy zadeklarować zmienną lub parametr funkcji z odpowiednim typem. Na przykład, aby zadeklarować zmienną typu number, możemy napisać:

				
					let age: number = 30;
				
			

Aby zadeklarować parametr funkcji typu string, możemy napisać:

				
					function greet(name: string) {
    console.log(`Hello, ${name}!`);
}
				
			

Aby zadeklarować zmienną typu boolean, możemy napisać:

				
					let isLoggedIn: boolean = false;
				
			

Aby zadeklarować zmienną typu null lub undefined, możemy napisać:

				
					let notFound: null = null;
let uninitialized: undefined = undefined;
				
			

Aby zadeklarować zmienną typu symbol, możemy napisać:

				
					let uniqueId: symbol = Symbol();
				
			

Jak implementować złożone typy w TypeScript

Implementacja złożonych typów w TypeScript jest nieco bardziej skomplikowana, ale nadal dość prosta. Na przykład, aby zadeklarować zmienną typu any, możemy napisać:

				
					let anything: any = 'I can be anything';

				
			

Aby zadeklarować zmienną typu unknown, możemy napisać:

				
					let unknownValue: unknown = 'I can be anything, but I am safe';

				
			

Aby zadeklarować zmienną typu never, możemy napisać:

				
					function throwError(message: string): never {
    throw new Error(message);
}

				
			

Aby zadeklarować zmienną typu void, możemy napisać:

				
					function logMessage(message: string): void {
    console.log(message);
}

				
			

Aby zadeklarować zmienną typu object, możemy napisać:

				
					let user: { name: string, age: number } = { name: 'John', age: 30 };
				
			

Aby zadeklarować typ generyczny, możemy napisać:

				
					function identity<T>(value: T): T {
    return value;
}
				
			

Podsumowanie

Jak widać, TypeScript oferuje nam wiele różnych typów danych, zarówno prostych, jak i złożonych. Każdy z tych typów ma swoje zastosowanie i pozwala na precyzyjne określenie struktury naszych danych. Dzięki temu, możemy eliminować wiele błędów już na etapie pisania kodu, co przekłada się na większą jakość naszego kodu i mniejszą ilość błędów na produkcji.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jakie typy danych oferuje TypeScript i jak je używać. Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, śmiało pisz w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top