TypeScript typ wyliczeniowy-enum

Definicja pojęcia TypeScript typ wyliczeniowy-enum
Metodyki
Definicja Agile

TypeScript – Co to jest typ wyliczeniowy, enum


 

W języku TypeScript typ wyliczeniowy lub po prostu wyliczenie jest specjalnym rodzajem typu danych, który umożliwia przypisanie zmiennej jednej z predefiniowanych wartości. Wartości te, często nazywane członami, reprezentują odrębne fragmenty danych, które są powiązane w pewien znaczący sposób. Celem użycia typu wyliczeniowego jest stworzenie jasnego i zrozumiałego kodu, zmniejszając ryzyko błędów poprzez ograniczenie zestawu możliwych wartości, jakie może mieć zmienna.

Wyliczenie w TypeScript definiuje się za pomocą słowa kluczowego “enum”, po którym następuje nazwa wyliczenia. Wewnątrz nawiasów klamrowych deklarowane są różne nazwane stałe, które reprezentują elementy wyliczenia. Pierwszy element otrzymuje wartość 0, a wartość wzrasta o 1 dla każdego kolejnego elementu. W razie potrzeby można jednak przypisać członom określone wartości liczbowe.

Na przykład, rozważmy wyliczenie o nazwie “Days” reprezentujące siedem dni tygodnia. Byłoby to zapisane jako:

				
					enum Days {
niedziela,
poniedziałek,
wtorek,
środa,
czwartek,
piątek,
sobota
}
console.log(Days.niedziela === 0) // zwróci True 
				
			

W tym przypadku niedziela ma wartość 0, poniedziałek ma wartość 1 itd. Jeśli chcemy, aby niedziela zaczynała się od 1 zamiast 0, po prostu przypisujemy jej wartość: niedziela = 1.

Enumy w TypeScript nie ograniczają się tylko do liczb; mogą być również oparte na łańcuchach znaków. Wyliczenia łańcuchowe są podobną koncepcją, ale każdy element musi być stałą inicjalizowaną literałem łańcuchowym.

Podsumowując, typ wyliczeniowy w TypeScript zapewnia programistom sposób na zdefiniowanie typu, który może mieć jedną z kilku możliwych nazwanych wartości, dzięki czemu kod jest bardziej czytelny i łatwy w utrzymaniu. Jest to niezbędne narzędzie w arsenale TypeScript do tworzenia solidnego i odpornego na błędy kodu.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top