Co to jest SOAP

Definicja pojęcia Co to jest SOAP
Metodyki
Definicja Agile

Czym jest SOAP?


Jestem pewien, że wielu z nas słyszało o SOAP, ale czy naprawdę wiemy, czym jest? SOAP, czyli Simple Object Access Protocol, to protokół, który pozwala programom komunikować się ze sobą przez Internet. Jest to standardowy protokół oparty na XML, który umożliwia wymianę danych między aplikacjami.

W tym artykule przyjrzymy się, czym jest SOAP, jak się rozwijał, jakie są jego kluczowe koncepcje, a także jakie ma znaczenie dla usług sieciowych. Zbadamy również strukturę i komponenty protokołu SOAP, jak działa, porównamy go z REST i omówimy jego praktyczne zastosowania oraz narzędzia i technologie implementacji. Na koniec spojrzymy na przyszłość SOAP.

Historia i ewolucja protokołu SOAP

Historia SOAP sięga końca lat 90., kiedy to został zaprojektowany przez firmę Microsoft jako sposób na umożliwienie komunikacji między aplikacjami w sieci. Od tamtej pory SOAP przeszedł wiele zmian i ewolucji, stając się jednym z najważniejszych protokołów w sieci.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w SOAP, była jego standaryzacja przez World Wide Web Consortium (W3C). Dzięki temu SOAP stał się bardziej uniwersalny i zaczął być szeroko stosowany w różnych środowiskach i technologiach.

Zrozumienie SOAP: kluczowe koncepcje

SOAP opiera się na kilku kluczowych koncepcjach. Przede wszystkim, jest to protokół bezstanowy, co oznacza, że nie przechowuje informacji o stanie między kolejnymi żądaniami i odpowiedziami. Każde żądanie jest niezależne od innych.

Kolejną ważną koncepcją w SOAP jest to, że jest on oparty na XML. XML jest uniwersalnym językiem opisującym dane, co oznacza, że SOAP może być używany w różnych środowiskach i technologiach.

				
					<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:example="http://www.example.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <example:OrderRequest>
     <example:OrderID>123456</example:OrderID>
     <example:CustomerID>789</example:CustomerID>
     <example:ProductID>ABC123</example:ProductID>
     <example:Quantity>2</example:Quantity>
     <example:Price>20.00</example:Price>
     <example:Address>
      <example:Street>123 Main St</example:Street>
      <example:City>Anytown</example:City>
      <example:Country>USA</example:Country>
      <example:PostalCode>12345</example:PostalCode>
     </example:Address>
   </example:OrderRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

				
			

W tej wiadomości SOAP mamy zapytanie o zamówienie, które zawiera informacje takie jak ID zamówienia (OrderID), ID klienta (CustomerID), ID produktu (ProductID), ilość (Quantity), cena (Price) oraz adres dostawy (Address).

Znaczenie protokołu SOAP w usługach sieciowych

Protokół SOAP ma kluczowe znaczenie dla usług sieciowych. Pozwala na komunikację między różnymi aplikacjami, niezależnie od platformy, na której są one uruchomione. Dzięki temu możliwe jest tworzenie skomplikowanych systemów, które składają się z wielu różnych aplikacji działających na różnych platformach.

Ponieważ SOAP jest oparty na XML, jest bardzo elastyczny i może być używany do przesyłania dowolnego typu danych. Co więcej, SOAP jest bardzo bezpieczny, ponieważ obsługuje wiele różnych mechanizmów bezpieczeństwa.

Struktura i komponenty protokołu SOAP

 1. SOAP Envelope (Envelop):

  • Określa początek i koniec wiadomości SOAP.
  • Definiuje przestrzeń nazw używaną w całej wiadomości SOAP.
  • Jest to korzeń dokumentu XML zawierającego wszystkie inne elementy wiadomości SOAP.
 2. SOAP Header:

  • Opcjonalny komponent zawierający informacje dodatkowe o przetwarzaniu wiadomości, np. autentykację, kodowanie, obsługę błędów itp.
  • Zawartość nagłówka jest zdefiniowana przez twórców aplikacji i może być różna w zależności od potrzeb.
 3. SOAP Body:

  • Główna część wiadomości, która zawiera faktyczne dane lub żądanie.
  • Może zawierać żądania, odpowiedzi lub błędy w zależności od kontekstu komunikacji.
 4. SOAP Fault (Błąd SOAP):

  • Opcjonalny element występujący w ciele wiadomości SOAP, który przechowuje informacje o błędach, które wystąpiły podczas przetwarzania wiadomości.
  • Zawiera kod błędu, opis błędu i ewentualnie dodatkowe szczegóły.

Komponenty SOAP:

 1. Envelope Namespace (Przestrzeń nazw Envelopa):

  • Wymagana przestrzeń nazw XML, która określa, że dokument XML jest wiadomością SOAP.
  • Najczęściej jest to http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/.
 2. Header Element (Element Nagłówka):

  • Opcjonalny element zawierający informacje dodatkowe, które nie są związane z danymi zawartymi w ciele wiadomości.
  • Może zawierać informacje o autentykacji, bezpieczeństwie, transakcjach itp.
 3. Body Element (Element Ciała):

  • Główny element zawierający właściwe dane przekazywane w wiadomości.
  • Może zawierać zapytania, odpowiedzi lub błędy w zależności od kontekstu komunikacji.
 4. Fault Element (Element Błędu):

  • Element używany wewnątrz ciała wiadomości do przekazywania informacji o błędach.
  • Zawiera kod błędu, opis błędu i ewentualnie dodatkowe szczegóły.

Jak działa SOAP?

 1. Tworzenie wiadomości SOAP: Proces rozpoczyna się od stworzenia wiadomości SOAP, która składa się z trzech głównych części: nagłówka (header), ciała (body) i opcjonalnie błędu (fault).

 2. Kodowanie danych: Dane w ciele wiadomości SOAP są kodowane, najczęściej za pomocą XML (choć mogą być również kodowane w inny sposób, na przykład jako binarne).

 3. Transport wiadomości: Wiadomość SOAP jest następnie przesyłana z jednej aplikacji do drugiej za pomocą wybranego protokołu transportowego, najczęściej HTTP lub HTTPS. SOAP nie jest związany z żadnym konkretnym protokołem transportowym, więc może być używany w różnych środowiskach, na przykład w usługach sieciowych (web services) opartych na protokołach HTTP, SMTP, FTP itp.

 4. Odbiór i dekodowanie wiadomości: Po odebraniu wiadomości przez drugą aplikację, zostaje ona zdekodowana i przetworzona. Dane zawarte w ciele wiadomości SOAP są wyodrębniane i przekazywane do dalszego przetwarzania przez aplikację.

 5. Odpowiedź lub obsługa błędu: Jeśli otrzymana wiadomość zawiera żądanie, aplikacja może odpowiedzieć na nie wykonaniem odpowiedniej operacji i wysłaniem odpowiedzi jako kolejnej wiadomości SOAP. Jeśli wystąpił błąd, odpowiednia informacja o błędzie zostanie umieszczona w ciele wiadomości SOAP i przesłana z powrotem do nadawcy.

 6. Obsługa przez aplikację odbierającą: Aplikacja odbierająca wiadomość SOAP musi być zdolna do interpretacji zawartych w niej danych i odpowiedniego zareagowania na nie w zależności od kontekstu aplikacji.

SOAP vs REST: porównawcza analiza

SOAP i REST to dwa różne podejścia do komunikacji między aplikacjami w sieci. Oba mają swoje zalety i wady, ale są używane do różnych celów.

SOAP jest bardziej formalny i skomplikowany niż REST. Wymaga bardziej skomplikowanej struktury wiadomości i obsługuje wiele różnych mechanizmów bezpieczeństwa. Jednak SOAP jest również bardziej elastyczny i pozwala na przesyłanie dowolnego typu danych.

REST z kolei jest prostszy i łatwiejszy do użycia. Nie wymaga skomplikowanej struktury wiadomości i jest bardziej ograniczony pod względem typów danych, które można przesyłać. Jednak REST jest bardziej efektywny i skalowalny niż SOAP.

Praktyczne zastosowania protokołu SOAP

Protokół SOAP ma wiele praktycznych zastosowań. Jest używany w wielu różnych dziedzinach, od biznesu po edukację. Dzięki SOAP możliwe jest tworzenie skomplikowanych systemów, które składają się z wielu różnych aplikacji działających na różnych platformach.

Jednym z najważniejszych zastosowań SOAP jest integracja różnych systemów. Dzięki SOAP różne systemy mogą komunikować się ze sobą, niezależnie od platformy, na której są uruchomione. To jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, gdzie mamy do czynienia z wieloma różnymi technologiami i platformami.

Narzędzia i technologie implementacji SOAP

Istnieje wiele narzędzi i technologii, które umożliwiają implementację protokołu SOAP. Niektóre z nich to biblioteki i ramy programistyczne, takie jak Apache Axis, JAX-WS i Microsoft .NET Framework. Istnieją również narzędzia do testowania i debugowania wiadomości SOAP, takie jak SoapUI.

Ważne jest jednak pamiętać, że SOAP to nie tylko technologia, ale też standard. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działa i jak go używać, zanim zaczniemy go implementować.

Podsumowanie: przyszłość SOAP

Jak widać, SOAP ma wiele zalet i jest niezwykle ważny dla usług sieciowych. Jednak jak każda technologia, SOAP również się rozwija. W przyszłości możemy spodziewać się, że SOAP stanie się jeszcze bardziej elastyczny i bezpieczny.

Na koniec warto dodać, że choć SOAP jest bardzo ważny, nie jest jedynym protokołem, który można używać do komunikacji między aplikacjami. Istnieją również inne protokoły, takie jak REST, które mają swoje zalety i mogą być lepszym wyborem w niektórych sytuacjach. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie są różnice między tymi protokołami i kiedy warto użyć każdego z nich.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top