SQL

Definicja pojęcia SQL
Framework
Języki Programowania
Stanowisko

język programowania. Podstawowe informacje


SQL (Structured Query Language) to język programowania służący do zarządzania bazami danych. Przez lata stał się niezastąpionym narzędziem w pracy programistów, analityków danych, administratorów baz danych oraz innych specjalistów związanych z przetwarzaniem danych. W tym artykule przybliżę ci jego historię, podstawowe pojęcia, różnice między SQL a NoSQL, składnię, podstawowe funkcje oraz zastosowania w różnych branżach. Na koniec przedstawię ci źródła, z których możesz uczyć się SQL. Zapraszam do lektury!

Historia języka SQL

Język SQL powstał w latach 70. XX wieku w laboratoriach IBM. Jego twórcami są Donald D. Chamberlin oraz Raymond F. Boyce. Początkowo język nosił nazwę SEQUEL (Structured English Query Language), jednak ze względu na problemy związane z prawami autorskimi nazwa została zmieniona na SQL. Język ten został oparty na teorii matematycznej, tzw. teorii zbiorów, co sprawia, że operacje na danych są bardzo intuicyjne i łatwe do zrozumienia.

W 1986 roku SQL został ustandaryzowany przez ANSI (American National Standards Institute) oraz ISO (International Organization for Standardization). Od tego czasu język SQL przechodził wielokrotne modyfikacje i rozbudowy, a obecnie jego najnowszą wersją jest SQL:2016.

Zrozumienie języka SQL: Terminologia i pojęcia

Język SQL służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych, czyli takimi, w których dane są przechowywane w tabelach, a relacje między nimi są definiowane poprzez klucze. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z SQL:

 • Baza danych – zbiór powiązanych tabel.
 • Tabela – struktura przechowująca dane w postaci wierszy i kolumn.
 • Wiersz (rekord) – pojedynczy element tabeli, przechowujący dane w postaci atrybutów.
 • Kolumna (pole) – pojedyncza cecha opisująca rekordy w tabeli.
 • Klucz główny (Primary Key) – unikalny identyfikator rekordu w tabeli.
 • Klucz obcy (Foreign Key) – pole w tabeli, które odnosi się do klucza głównego w innej tabeli, co pozwala na definiowanie relacji między tabelami.

SQL vs. NoSQL: Różnice i przypadki użycia

SQL i NoSQL to dwa różne podejścia do zarządzania bazami danych. SQL, jak wspomniałem wcześniej, jest językiem zapytań do relacyjnych baz danych. NoSQL natomiast to zbiorcze określenie dla baz danych nierelacyjnych, które nie używają języka SQL do zarządzania danymi. Oto kilka różnic między tymi dwoma podejściami:

 1. Struktura danych: SQL opiera się na tabelach, w których dane są przechowywane w wierszach i kolumnach. NoSQL natomiast stosuje różne modele przechowywania danych, takie jak dokumentowy, grafowy czy kolumnowy.
 2. Skalowalność: Bazy SQL są zazwyczaj lepsze w skalowaniu pionowym (dodawanie zasobów do jednego serwera), podczas gdy bazy NoSQL są lepsze w skalowaniu poziomym (rozszerzanie na wiele serwerów).
 3. Schemat danych: W SQL schemat danych jest z góry zdefiniowany i wszystkie rekordy muszą się do niego dostosować. W NoSQL schemat danych jest elastyczny i może się zmieniać w czasie.
 4. Tranzakcje: SQL oferuje wsparcie dla transakcji, czyli sekwencji operacji na danych, które muszą być wykonane wszystkie albo żadna. W NoSQL wsparcie dla transakcji jest ograniczone lub w ogóle nie występuje.

Wybór między SQL a NoSQL zależy od konkretnego przypadku użycia, np. jeśli dane mają relacyjną strukturę, lepszym rozwiązaniem będzie SQL. Jeśli natomiast potrzebujemy elastyczności schematu danych oraz łatwej skalowalności, warto rozważyć NoSQL.

Składnia SQL i podstawy zapytań

Język SQL składa się z kilku elementów, takich jak słowa kluczowe, operatory, funkcje czy wyrażenia. Oto kilka podstawowych słów kluczowych, które pojawiają się w zapytaniach SQL:

 • SELECT – służy do wybierania danych z tabeli.
 • FROM – wskazuje tabelę, z której mają być pobrane dane.
 • WHERE – pozwala na filtrowanie danych na podstawie określonych warunków.
 • GROUP BY – grupuje dane na podstawie kolumn.
 • ORDER BY – sortuje dane według kolumn.
 • INSERT INTO – dodaje nowe rekordy do tabeli.
 • UPDATE – modyfikuje istniejące rekordy w tabeli.
 • DELETE – usuwa rekordy z tabeli.

Przykładowe zapytanie SQL może wyglądać następująco:

SELECT imie, nazwisko, wiek
FROM pracownicy
WHERE wiek > 30
ORDER BY nazwisko;

W wyniku tego zapytania otrzymamy listę pracowników starszych niż 30 lat, posortowaną alfabetycznie według nazwiska.

Typy danych i operatory w SQL

W języku SQL występuje wiele różnych typów danych, które możemy wykorzystać w tabelach. Oto kilka z nich:

 • INTEGER – liczby całkowite.
 • REAL – liczby rzeczywiste.
 • CHAR(n) – n-elementowy ciąg znaków.
 • VARCHAR(n) – ciąg znaków o zmiennej długości, maksymalnie n-elementowy.
 • DATE – data w formacie YYYY-MM-DD.
 • TIME – czas w formacie HH:MM:SS.

W zapytaniach SQL możemy też wykorzystywać różne operatory, takie jak:

 • =, <>, != – operatory porównania (równość, różność).
 • AND, OR, NOT – operatory logiczne.
 • +, -, *, / – operatory matematyczne.

Typowe funkcje i polecenia w SQL

W języku SQL istnieje wiele funkcji i poleceń, które ułatwiają życie programistom i analitykom danych. Oto kilka z nich:

 • COUNT() – zlicza liczbę rekordów.
 • SUM() – sumuje wartości w kolumnie.
 • AVG() – oblicza średnią wartość w kolumnie.
 • MIN() – znajduje najmniejszą wartość w kolumnie.
 • MAX() – znajduje największą wartość w kolumnie.
 • CREATE TABLE – tworzy nową tabelę.
 • ALTER TABLE – modyfikuje istniejącą tabelę.
 • DROP TABLE – usuwa tabelę.

Wykorzystanie SQL w analizie danych i raportowaniu

Język SQL jest niezwykle przydatny w pracy analityków danych, ponieważ pozwala na szybkie i efektywne przetwarzanie dużych ilości informacji. Przy użyciu zapytań SQL możemy filtrować dane, łączyć je ze sobą, agregować oraz wiele innych. Dzięki temu, analitycy mogą tworzyć różnorodne raporty, analizy oraz prognozy, które pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Warto dodać, że SQL jest też często używany w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak Excel, Power BI, Tableau czy programowanie w języku Python czy R. Dzięki temu, analitycy mają do dyspozycji szeroką gamę możliwości w zakresie analizy i wizualizacji danych.

SQL w różnych branżach i zastosowaniach

Język SQL znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach i dziedzinach, takich jak:

 • Informatyka – zarządzanie bazami danych, tworzenie aplikacji i systemów bazodanowych.
 • Bankowość – analiza danych finansowych, prognozowanie, ocena ryzyka.
 • E-commerce – analiza danych klientów, zarządzanie asortymentem, prognozowanie sprzedaży.
 • Marketing – analiza danych rynkowych, segmentacja klientów, analiza efektywności kampanii reklamowych.
 • Nauka – przetwarzanie danych naukowych, analiza statystyczna, badania korelacji między zmiennymi.

Oczywiście to tylko kilka przykładów, a zastosowań SQL jest znacznie więcej. Ważne jest jednak, że w dzisiejszym świecie biegłość w SQL jest niezwykle cenna i może otworzyć przed tobą wiele drzwi zawodowych.

Nauka SQL – źródła i kursy

Jeśli chciałbyś nauczyć się języka SQL, masz do dyspozycji wiele różnych źródeł i kursów. Oto kilka z nich:

 1. Dokumentacja – każda baza danych ma swoją dokumentację, w której znajdziesz informacje na temat składni, funkcji i poleceń SQL.
 2. Książki – na rynku dostępnych jest wiele książek na temat SQL, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.
 3. Kursy online – istnieje wiele platform edukacyjnych, takich jak Coursera, Udemy czy edX, które oferują kursy SQL na różnych poziomach zaawansowania.
 4. Grupy dyskusyjne – na portalach społecznościowych istnieje wiele grup które zrzeszają programistów SQL
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top