Kto to jest devops Engineer?

Definicja pojęcia Kto to jest devops Engineer?
Metodyki
Definicja Agile

DevOps Engineer

Inżynier DevOps to osoba odpowiedzialna za wspieranie procesów programistycznych i operacyjnych w organizacji. Współpracuje z programistami oraz zespołem IT w celu utrzymania, monitorowania i ulepszania infrastruktury technicznej. Jego zadaniem jest optymalizacja procesów, które prowadzą do szybszego i efektywniejszego tworzenia oprogramowania.

DevOps to termin, który łączy dwa słowa: Development (rozwój) i Operations (operacje). Współpraca między tymi dwiema dziedzinami jest kluczowa dla przyspieszenia cyklu życia oprogramowania oraz zapewnienia wysokiej jakości produktu. Inżynier DevOps jest więc specjalistą, który pomaga organizacjom włączyć praktyki DevOps do ich codziennych operacji.

Inżynier DevOps jest często uznawany za most pomiędzy zespołami developerskimi a operacyjnymi, łącząc ich wiedzę i doświadczenie w celu lepszego zrozumienia potrzeb biznesowych. Jest to istotne dla skutecznej komunikacji i współpracy między tymi dwoma obszarami.

Rola i odpowiedzialności inżyniera DevOps

Inżynier DevOps pełni kluczową rolę w organizacji, a jego główne odpowiedzialności obejmują:

 1. Planowanie, wdrażanie i utrzymanie infrastruktury IT: Inżynier DevOps jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, która umożliwia zespołom programistycznym i operacyjnym efektywną współpracę. Obejmuje to zarówno środowisko produkcyjne, jak i testowe.
 2. Automatyzacja procesów: Inżynier DevOps implementuje narzędzia i technologie, które pozwalają na automatyzację procesów związanych z tworzeniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania. Dzięki temu zespoły mogą skupić się na tworzeniu wartości dodanej dla klienta, zamiast na rutynowych zadaniach.
 3. Monitorowanie i analiza: Inżynier DevOps monitoruje wydajność i stabilność infrastruktury IT, a także analizuje dane, aby identyfikować problemy i proponować usprawnienia.
 4. Współpraca z zespołami programistycznymi i operacyjnymi: Inżynier DevOps współpracuje z innymi specjalistami, aby zapewnić efektywną komunikację i współpracę między zespołami. Wspiera również zespoły w rozwoju umiejętności związanych z praktykami DevOps.
 5. Bezpieczeństwo: Inżynier DevOps dba o bezpieczeństwo infrastruktury IT, wdraża odpowiednie zabezpieczenia oraz monitoruje potencjalne zagrożenia.

Kluczowe umiejętności inżyniera DevOps

Inżynier DevOps powinien posiadać szereg umiejętności, które pozwolą mu skutecznie wspierać organizację w wdrażaniu praktyk DevOps. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Znajomość systemów operacyjnych: Inżynier DevOps powinien posiadać dobrą znajomość systemów operacyjnych, takich jak Linux, Windows czy macOS, aby móc efektywnie zarządzać infrastrukturą IT.
 2. Umiejętności programistyczne: Biegłość w co najmniej jednym języku programowania, takim jak Python, Ruby, Java czy C#, jest niezbędna dla inżyniera DevOps. Pozwala to na tworzenie skryptów oraz narzędzi wspomagających procesy deweloperskie i operacyjne.
 3. Znajomość narzędzi DevOps: Inżynier DevOps powinien znać i potrafić korzystać z narzędzi służących automatyzacji, monitorowaniu oraz zarządzaniu infrastrukturą, takich jak Jenkins, Docker, Kubernetes czy Ansible.
 4. Umiejętności analityczne: Inżynier DevOps musi potrafić analizować dane oraz wyciągać z nich wnioski, aby identyfikować problemy i proponować usprawnienia.
 5. Komunikacja i współpraca: Umiejętność efektywnej komunikacji oraz współpracy z innymi specjalistami jest kluczowa dla inżyniera DevOps. Dzięki temu może skuteczniej wspierać zespoły programistyczne i operacyjne oraz pomagać w rozwoju umiejętności związanych z praktykami DevOps.

Narzędzia i technologie wykorzystywane przez inżyniera DevOps

Inżynier DevOps musi znać i potrafić korzystać z różnych narzędzi i technologii, które wspierają praktyki DevOps. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Automatyzacja budowy i wdrażania: Jenkins, GitLab CI/CD, Travis CI, CircleCI
 2. Konteneryzacja i orkiestracja: Docker, Kubernetes, Apache Mesos, OpenShift
 3. Zarządzanie konfiguracją i infrastrukturą jako kod: Ansible, Puppet, Chef, Terraform
 4. Monitorowanie i analiza: Datadog, Nagios, Prometheus, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
 5. Zarządzanie wersjami kodu: Git, SVN, Mercurial
 6. Zarządzanie zadaniami i projektami: Jira, Trello, Asana, GitHub Issues
 7. Komunikacja i współpraca: Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts

Ścieżka kariery w DevOps

Kariera w DevOps może zacząć się na różnych stanowiskach, takich jak administrator systemów, programista czy specjalista ds. infrastruktury. W miarę zdobywania doświadczenia i umiejętności, można awansować na wyższe stanowiska, takie jak:

 1. Junior DevOps Engineer: Na tym stanowisku osoba zdobywa pierwsze doświadczenia w pracy z praktykami DevOps i uczy się narzędzi oraz technologii niezbędnych w tej dziedzinie.
 2. DevOps Engineer: Inżynier DevOps pracuje już samodzielnie, wspierając zespoły programistyczne i operacyjne oraz zarządzając infrastrukturą IT. Zdobywa doświadczenie w automatyzacji, monitorowaniu i analizie danych oraz wdrażaniu usprawnień.
 3. Senior DevOps Engineer: Na tym stanowisku inżynier DevOps pełni rolę lidera, mając większy wpływ na decyzje technologiczne oraz strategie organizacji. Jest odpowiedzialny za całość infrastruktury IT oraz za zarządzanie zespołem DevOps.
 4. DevOps Architect: Architekt DevOps jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii oraz architektury systemów, które wspierają praktyki DevOps w organizacji. Współpracuje z innymi liderami, aby zapewnić spójność i efektywność wdrożenia praktyk DevOps.

Certyfikaty i zasoby szkoleniowe z zakresu DevOps

Profesjonalne certyfikaty oraz szkolenia z zakresu DevOps mogą być pomocne w zdobyciu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozwoju kariery w tej dziedzinie. Do najbardziej popularnych należą:

 1. AWS Certified DevOps Engineer – Professional: Certyfikat ten jest przeznaczony dla osób mających doświadczenie w pracy z usługami Amazon Web Services (AWS) oraz praktykami DevOps. Szkolenie i egzamin skupiają się na automatyzacji, monitorowaniu oraz zarządzaniu infrastrukturą w chmurze AWS.
 2. Google Cloud Professional DevOps Engineer: Ten certyfikat potwierdza umiejętności związane z wdrożeniem praktyk DevOps w środowiskach opartych na usługach Google Cloud Platform. Egzamin sprawdza znajomość narzędzi, technologii oraz procesów niezbędnych do efektywnego zarządzania infrastrukturą w chmurze.
 3. Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert: Certyfikat ten jest przeznaczony dla osób mających doświadczenie w pracy z usługami Microsoft Azure oraz praktykami DevOps. Szkolenie i egzamin skupiają się na automatyzacji, monitorowaniu oraz zarządzaniu infrastrukturą w chmurze Azure.
 4. Docker Certified Associate (DCA): Ten certyfikat potwierdza znajomość konteneryzacji oraz technologii Docker. Egzamin sprawdza umiejętności związane z zarządzaniem obrazami kontenerów, tworzeniem i wdrażaniem aplikacji w środowiskach opartych na kontenerach oraz monitorowaniem i zarządzaniem infrastrukturą Docker.
 5. Kubernetes Administrator (CKA): Certyfikat ten jest dedykowany dla osób, które mają doświadczenie związane z zarządzaniem infrastrukturą opartą na technologii Kubernetes. Egzamin sprawdza umiejętności związane z projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem klastrami Kubernetes, a także monitorowaniem i utrzymaniem infrastruktury.

Zarobki i perspektywy rynkowe dla inżyniera DevOps

Według różnych raportów rynkowych, zarobki inżynierów DevOps są jednymi z najwyższych w branży IT. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny oraz z faktu, że praktyki DevOps są coraz częściej wdrażane przez organizacje na całym świecie.

W Polsce zarobki inżynierów DevOps mogą się różnić w zależności od lokalizacji, doświadczenia oraz wielkości firmy. Średnie wynagrodzenie na stanowisku inżyniera DevOps wynosi około 10 000 – 15 000 PLN brutto miesięcznie, ale może sięgnąć nawet 20 000 PLN dla bardziej doświadczonych specjalistów.

Perspektywy rynkowe dla inżynierów DevOps są bardzo obiecujące. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny oraz coraz większa liczba firm, które wdrażają praktyki DevOps, sprawiają, że kariera w tej dziedzinie może być bardzo atrakcyjna i długofalowo opłacalna.

Zastosowania

Wdrożenie praktyk DevOps może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak:

 1. Przyspieszenie cyklu życia oprogramowania: Dzięki automatyzacji procesów oraz lepszej współpracy między zespołami, organizacje mogą szybciej tworzyć i wdrażać oprogramowanie, co prowadzi do krótszego czasu wprowadzania produktów na rynek.
 2. Poprawa jakości oprogramowania: Dzięki lepszym praktykom testowania oraz monitorowaniu, organizacje mogą wykrywać błędy oraz problemy wcześniej, co prowadzi do wyższej jakości oprogramowania.
 3. Redukcja kosztów: Automatyzacja procesów oraz skrócenie czasu tworzenia oprogramowania mogą prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych oraz programistycznych.
 4. Lepsza współpraca między zespołami: Wdrożenie praktyk DevOps może wpłynąć na poprawę komunikacji oraz współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb biznesowych oraz szybszego rozwiązania problemów.
 5. Większa elastyczność: Dzięki praktykom DevOps, organizacje mogą łatwiej dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynkowych oraz technologicznych, co pozwala im utrzymać konkurencyjność na rynku.

Wdrożenie praktyk DevOps może więc przynieść wiele korzyści dla organizacji, a inżynier DevOps jest kluczową osobą, która pomaga im w osiągnięciu tych celów.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top