Metoda HEAD http

Definicja pojęcia Metoda HEAD http
Języki Programowania
Kody odpowiedzi
Framework
Stanowisko

Co to jest Metoda HEAD HTTP?


Metoda HTTP HEAD jest używana do uzyskania nagłówków odpowiedzi dla określonego zasobu bez pobierania samej treści zasobu. Jest to pomocne w przypadku, gdy klient potrzebuje tylko informacji nagłówkowych, a nie pełnej treści, co może zaoszczędzić przepustowość sieciową i czas ładowania.

Główne zastosowania metody HEAD to:

  1. Sprawdzanie dostępności zasobu:
  • Klient może używać metody HEAD, aby sprawdzić, czy określony zasób istnieje i jest dostępny, bez pobierania jego treści. Jeśli serwer zwraca kod stanu 200 OK, oznacza to, że zasób istnieje.
  1. Ocena daty ostatniej modyfikacji:
  • Nagłówek Last-Modified w odpowiedzi HEAD zawiera informacje o dacie ostatniej modyfikacji zasobu. Klient może użyć tego nagłówka do oceny, czy zasób został od tej pory zaktualizowany.
  1. Przechwytywanie informacji o rozmiarze zasobu:
  • Nagłówek Content-Length w odpowiedzi HEAD zawiera informacje o rozmiarze zasobu. To pozwala klientowi na określenie, czy pobranie pełnej treści byłoby efektywne z punktu widzenia przepustowości sieciowej.
  1. Weryfikacja poprawności nagłówków:
  • Metoda HEAD może być używana do weryfikacji poprawności nagłówków, takich jak nagłówki autoryzacyjne, bez konieczności pobierania pełnej treści zasobu.

Przykład nagłówków w odpowiedzi na zapytanie HEAD:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Nov 2023 12:00:00 GMT
Server: Apache
Content-Length: 1024

W powyższym przykładzie, klient otrzymuje informacje o kodzie stanu (200 OK), dacie ostatniej modyfikacji, serwerze i rozmiarze zasobu, ale nie otrzymuje samej treści zasobu.

Metoda HEAD jest użyteczna, gdy klient chce uzyskać informacje o zasobie bez faktycznego pobierania treści, co może przyspieszyć procesy takie jak ocena dostępności zasobów, weryfikacja aktualizacji czy optymalizacja wykorzystania przepustowości sieciowej.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top