Kod 201 http

Definicja pojęcia Kod 201 http
Języki Programowania
Kody odpowiedzi
Framework
Stanowisko

Co to jest Kod 201 HTTP?


HTTP 201 jest jednym z kodów odpowiedzi używanych do wskazania, że żądanie zostało pomyślnie obsłużone. Kod ten jest wysyłany przez serwer, gdy żądanie zostało spełnione i został utworzony nowy zasób. Należy pamiętać, że aby kod odpowiedzi 201 został wysłany, zasób musi zostać pomyślnie utworzony, a klient musi otrzymać odpowiedź od serwera. Kod ten jest często używany w interfejsach API i usługach internetowych podczas tworzenia nowych podmiotów, takich jak klienci, zamówienia lub konta użytkowników. Jest on również używany podczas przesyłania plików lub innych zasobów na serwer internetowy. W aplikacjach, w których zasoby są regularnie tworzone, zrozumienie znaczenia kodu odpowiedzi HTTP 201 może pomóc zapewnić, że dane są prawidłowo obsługiwane.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top