Java modyfikatory dostępu

Definicja pojęcia Java modyfikatory dostępu
Framework
Podstawy
String metody

Co to są Modyfikatory dostępu w Javie?

Modyfikatory dostępu są ważnym pojęciem w języku programowania Java. Służą one do kontrolowania dostępu do klas, metod i pól danej klasy. Modyfikatory dostępu mogą być użyte do ograniczenia dostępu do pewnych członków klasy lub do zezwolenia na dostęp do wszystkich członków klasy.

W Javie istnieją cztery modyfikatory dostępu: public, protected, private i default.

  • Modyfikator public pozwala na dostęp do wszystkich klas, metod i pól danej klasy.
  • Modyfikator protected pozwala na dostęp do klas i metod tego samego pakietu, a także do podklas danej klasy.
  • Modyfikator private ogranicza dostęp tylko do klasy, w której został zadeklarowany.
  • Modyfikator default pozwala na dostęp do pakietu, w którym został zadeklarowany, a także do wszelkich jego podpakietów.

Modyfikatory dostępu publicznego są używane, gdy klasa lub metoda musi być dostępna dla wszystkich klas, niezależnie od pakietu, w którym została zadeklarowana. Jest to często używane podczas tworzenia klas użytkowych, które są używane przez wiele różnych pakietów. Modyfikatory dostępu chronionego są używane, gdy klasa lub metoda musi być dostępna dla klas w tym samym pakiecie, jak również dla jej podklas.

Modyfikatory dostępu prywatnego są używane, gdy klasa lub metoda jest używana tylko w obrębie klasy, w której została zadeklarowana. Domyślne modyfikatory dostępu są używane, gdy klasa lub metoda musi być dostępna z tego samego pakietu, jak również z każdego z jego podpakietów.

Modyfikatory dostępu są ważną częścią języka programowania Java. Pozwalają one programistom kontrolować dostęp do klas, metod i pól danej klasy. Używając modyfikatorów dostępu, programiści mogą łatwo kontrolować, które klasy i metody są dostępne dla innych klas, co pozwala na lepszą organizację kodu i bezpieczeństwo.

 

Modyfikator dostępu w ramach klasy w pakiecie poza pakietem tylko według podklasy poza pakietem
Private Y N N N
Default Y Y N N
Protected Y Y Y N
Public Y Y Y Y

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top