Jakie pytania powinien zadać rekruter na rozmowie o pracę?

Jakie pytania powinien zadać rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej? Nad tym zwykle zastanawia się pracodawca, który planuje samodzielnie przeprowadzić proces rekrutacyjny, nie wspomagając się pomocą profesjonalistów z sektora HR. Takie rozwiązanie jest powszechne w mikroprzedsiębiorstwach bez wyspecjalizowanego pionu human resources. Rozmowy z kandydatami do pracy leżą wówczas w gestii szefa bądź kierownika, który decyduje o tym, kto będzie najbardziej odpowiedni na wolne do obsadzenia stanowisko. Zatem jakie pytania warto zadać na rozmowie rekrutacyjnej?

O co powinien zapytać rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej?

Najważniejsze pytania na rozmowie to te odnoszące się do kompetencji twardych kandydata, czyli umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zwykle będą się one odnosić do wykształcenia i doświadczenia kandydata, ale nie tylko – może chodzić również o praktyczną znajomość języków obcych, niekoniecznie potwierdzoną certyfikatem. Rekruter powinien więc choć pokrótce zweryfikować, czy to, co kandydat napisał o sobie w CV, jest zgodne z rzeczywistością. Pytania związane z zakresem danego stanowiska będą więc jak najbardziej na miejscu i pozwolą wyłonić te osoby, które mają rzeczywiste pojęcie o danej branży lub zawodzie.

Jakie pytania powinien zadać rekruter, by lepiej poznać osobowość kandydata? Temu służy tzw. wywiad behawioralny, czyli pytania, na podstawie których można zweryfikować, czy rekrutowana osoba posiada odpowiedni zestaw cech osobowościowych, by pracować na danym stanowisku. Pytania behawioralne pomagają też w sprawdzeniu kompetencji miękkich kandydata. Zwykle pytania rekrutacyjne z tego gatunku wymagają rozbudowanej odpowiedzi, opisu problemu lub sytuacji, związanych z nimi emocji oraz tego, jak kandydat poradził sobie w opisywanym przypadku. W trakcie wywiadu behawioralnego można poprosić kandydata np. o to, by opisał najtrudniejszą sytuację, z jaką miał do czynienia w swojej karierze zawodowej, oraz w jaki sposób z niej wybrnął.

Ważne pytania, jakie powinien zadać rekruter podczas rozmowy o pracę

Pytaniem, jakie zawsze warto zadać, jest to, dlaczego kandydat rozstał się z poprzednim miejscem pracy. Odpowiedź na to pytanie pokaże, czy kandydat jest osobą dyskretną i profesjonalną. Jeśli odpowiedź będzie zawierać szereg niepochlebnych opinii na temat byłego pracodawcy lub współpracowników, rekruterowi powinna zaświecić się czerwona lampka. Ktoś, kto w ten sposób recenzuje firmę, z którą dopiero się rozstał, może okazać się konfliktowy lub nie do końca godny zaufania. Powstaje pytanie, czy dana osoba będzie w podobny sposób wypowiadała się o nowym pracodawcy, gdy postanowi zmienić firmę?

 

Warto również spytać, w jakim kierunku kandydat chciałby się rozwijać zawodowo. Pokaże to, czy ma on jakiś plan na siebie, jest osobą ambitną, chętną do poszerzania swoich kompetencji. Oczywiście nie zawsze ambicja jest cechą, której poszukuje pracodawca. Może się zdarzyć, że firmie potrzebny jest pracownik na określone, niezbyt wymagające stanowisko, na którym nie ma wielkich perspektyw awansu. Jeśli pracodawcy zależy na tym, by zyskać pracownika na dłuższy czas, niekoniecznie będzie chciał zatrudnić kogoś, kto myślami jest już na wyższym stanowisku.

 

To tylko przykładowe pytania, które warto zadać na rozmowie rekrutacyjnej. Mogą się one przydać zarówno pracodawcy, jak i potencjalnemu pracownikowi, który chce lepiej przygotować się do rozmowy. Dlaczego warto znać przykładowe pytania rekrutacyjne, gdy jest się pracodawcą? Ponieważ zadanie odpowiednich pytań znacząco ułatwia wybranie pracownika, którego kompetencje i doświadczenie będą zgodne z oczekiwaniami firmy. To ważne, ponieważ ciągłe ponawianie rekrutacji i szkolenie kolejnych pracowników wiąże się z dużym nakładem czasu i, co tu dużo kryć, wydatkami finansowymi. Dlatego postawienie na sprawny proces rekrutacyjny może znacząco zmniejszyć rotację kadrową w firmie.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top