Business Analyst

Definicja pojęcia Business Analyst
Framework
Języki Programowania
Stanowisko

Czym zajmuje sie Business Analyst ?


Business Analyst (Analityk Biznesowy) pełni ważną rolę w każdej organizacji, zapewniając krytyczny wgląd w działania i strategie firmy. Wykorzystują swoją wiedzę na temat danych, trendów i badań rynku, aby zapewnić rozwiązania problemów i pomóc w rozwoju firmy. Analitycy biznesowi są pomostem między firmą a jej klientami, a rola ta wymaga silnego zrozumienia podstaw biznesu, badań rynkowych, technologii, a nawet psychologii. Często dostarczają rozwiązania złożonych problemów, takich jak segmentacja rynku, doświadczenie klienta, optymalizacja procesów, redukcja kosztów i inne.

Analitycy biznesowi są niezbędni dla każdej firmy, która chce pozostać konkurencyjna na dzisiejszym rynku. Są oni oczami i uszami organizacji, zdolnymi do szybkiej identyfikacji obszarów wymagających poprawy i opracowania rozwiązań, które mogą pomóc firmie w osiągnięciu jej celów.

Czym jest Business Analyst?

Business Analyst to osoba, która jest odpowiedzialna za zbieranie informacji o działalności firmy i tworzenie rozwiązań dla jej wyzwań. Może to oznaczać analizę ich produktu lub usługi, aby lepiej zrozumieć, czego chcą lub potrzebują klienci, lub zidentyfikować sposoby na zwiększenie efektywności operacji. Analityk biznesowy może również nadzorować projekty badawcze, takie jak zbieranie danych, które mogą być wykorzystane do stworzenia nowej strategii lub planu marketingowego. Analitycy biznesowi często mają za zadanie znalezienie sposobów na poprawę wyniku finansowego firmy poprzez zwiększenie sprzedaży lub zmniejszenie kosztów.

Działają jako krytyczne ogniwo pomiędzy kierownictwem a innymi działami, takimi jak operacje i marketing. Analityk biznesowy może mieć wiele różnych ról i tytułów, w zależności od firmy.

Obowiązki Analityka Biznesowego

Analityk biznesowy to osoba, która jest odpowiedzialna za zrozumienie potrzeb i wymagań biznesowych. Zbierają szczegóły od interesariuszy i przekazują je kierownikowi projektu lub innym członkom zespołu. Analityk biznesowy pomaga również zespołowi w tworzeniu aplikacji przyjaznej dla użytkownika. Są odpowiedzialni za zbieranie wymagań, tworzenie raportów i zarządzanie projektem.

Analityk biznesowy musi mieć również doskonałe umiejętności komunikacyjne, ponieważ będą komunikować się z członkami zespołu i klientami w całym projekcie. Analityk biznesowy musi być w stanie zidentyfikować problemy, stworzyć rozwiązanie i być w stanie bronić swoich ustaleń. Muszą być w stanie myśleć poza schematami podczas rozwiązywania problemów i używać danych do tworzenia najlepszych rozwiązań dla firmy.

Umiejętności wymagane od analityka biznesowego

 • Krytyczne myślenie: Analitycy biznesowi muszą być w stanie wziąć dane i znaleźć wzorce i połączenia, aby stworzyć rozwiązania.
 • Umiejętności analityczne: Analitycy biznesowi muszą posiadać silne umiejętności analityczne, takie jak zbieranie danych, analiza trendów oraz analiza kosztów i korzyści.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów: Umiejętności rozwiązywania problemów są ważne dla analityków biznesowych, ponieważ większość ich pracy polega na znajdowaniu rozwiązań problemów.
 • Umiejętności komunikacyjne: Komunikacja jest niezwykle ważna dla analityków biznesowych, ponieważ muszą oni być w stanie komunikować się ze wszystkimi rodzajami ludzi, od kierownictwa po klientów.
 • Dbałość o szczegóły: Analitycy biznesowi muszą mieć dużą dbałość o szczegóły.
 • Umiejętności organizacyjne: Umiejętności organizacyjne są ważne dla analityków biznesowych, ponieważ będą oni pracować z wieloma różnymi projektami i danymi.
 • Kreatywność: Kreatywność jest niezbędna dla analityków biznesowych, ponieważ muszą oni być w stanie wymyślać nowe pomysły i myśleć o sposobach poprawy działalności firmy.

Ścieżki kariery analityka biznesowego

 • Analityk marketingowy: Ten typ analityka pracuje nad zrozumieniem, kim jest rynek docelowy i jak firma może do niego dotrzeć. Badają oni konkurencję i to, co robią, aby wyprzedzić grę. Analitycy marketingowi będą również tworzyć nowe produkty i usługi oraz prognozować sprzedaż.
 • Analityk finansowy: Ten analityk pracuje z danymi finansowymi firmy, aby prognozować, zbierać i interpretować dane w celu podejmowania strategicznych decyzji.
 • Analityk operacyjny: Ten analityk upewnia się, że codzienne operacje przebiegają sprawnie. Będą zbierać dane od pracowników na miejscu i tworzyć raporty, aby uczynić biznes bardziej wydajnym.
 • Analityk IT: będzie analizował obecną infrastrukturę technologiczną i tworzył nową strategię dla firmy. Będą również zarządzać wdrażaniem nowych technologii.
 • Inne rodzaje analityków: Inne rodzaje analityków obejmują marketing, finanse, operacje i IT. Analitycy ci wykorzystują dane do podejmowania strategicznych decyzji dla firmy.

Wyzwania stojące przed analitykami biznesowymi

 • Ograniczone zrozumienie zawodu: Wiele osób nie rozumie w pełni, czym zajmuje się analityk biznesowy i jak jego praca wpływa na organizację.
 • Brak szkoleń: Wiele organizacji nie zapewnia analitykom biznesowym szkoleń ani mentoringu, co oznacza, że mogą oni mieć trudności z odniesieniem sukcesu w tej roli.
 • Brak standaryzacji: Nie istnieje standardowy proces określający, czym zajmuje się analityk biznesowy. Może to utrudniać organizacjom zdefiniowanie roli i zatrudnienie osoby, która dobrze nadaje się do tej pracy.
 • Przepracowanie: Większość analityków biznesowych pracuje autonomicznie, co oznacza, że mogą mieć problemy z ustaleniem priorytetów i znalezieniem czasu na wykonanie swojej pracy.
 • Brak standardowego wynagrodzenia: Zakres wynagrodzenia analityków biznesowych jest bardzo zróżnicowany, ponieważ nie ma standardu dla rodzaju wykonywanej przez nich pracy.

Korzyści z bycia analitykiem biznesowym

 • Wpływ na firmę: Analitycy biznesowi mogą mieć duży wpływ na firmę i pomóc liderom podejmować lepsze decyzje.
 • Wysoka pensja: Średnia pensja analityka biznesowego wynosi 10 000 zł miesięcznie.
 • Awans zawodowy: Analitycy biznesowi mogą przejść do innych ról, takich jak kierownik projektu
 • Różnorodność pracy: Analitycy biznesowi mogą pracować nad różnymi projektami w ciągu roku, co może sprawić, że wszystko będzie interesujące.
 • Dobra równowaga między pracą a życiem prywatnym
 • Analitycy biznesowi zazwyczaj nie pracują w nadgodzinach i mają standardowy 40-godzinny tydzień pracy.
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Zawód analityka biznesowego rozwija się w tempie 8% rocznie i przewiduje się, że w 2026 roku będzie 2 100 miejsc pracy.

Szkolenie i certyfikacja dla analityków biznesowych

Większość analityków biznesowych ma tytuł licencjata, ponieważ jest to minimalny wymóg, aby uzyskać pracę w tej dziedzinie. Pracodawcy mogą preferować kandydatów z MBA lub tytułem magistra. Wielu analityków ma specjalistyczne szkolenie w zakresie analityki danych lub innej specjalności biznesowej. Powszechne jest również uzyskiwanie przez analityków certyfikatów w swojej dziedzinie za pośrednictwem stowarzyszeń takich jak Association for Business Analysis (ABAC).

Jest to dobry sposób, aby pokazać pracodawcom, że masz odpowiednie umiejętności do pracy i wykazałeś się oddaniem swojemu zawodowi. Istnieje kilka sposobów, aby zostać analitykiem biznesowym, w tym uzyskanie stopnia licencjata lub absolwenta w dziedzinie biznesu, systemów informacyjnych lub pokrewnej. Inne sposoby na zostanie analitykiem biznesowym obejmują wolontariat w firmach, udział w hackathonach i dołączenie do stowarzyszeń branżowych.

Jak zostać analitykiem biznesowym

Analitycy biznesowi często mają mieszankę umiejętności biznesowych, technologicznych i danych, więc najlepszym sposobem na zostanie analitykiem biznesowym jest zdobycie doświadczenia w każdym z tych obszarów. Istnieje wiele sposobów na zdobycie doświadczenia, w tym wolontariat w firmie nonprofit, praca dla firmy nonprofit, dołączenie do hackathonu lub wykonywanie pracy freelancera. Dobrym pomysłem jest również dołączenie do stowarzyszeń branżowych i uczestniczenie w wydarzeniach, w których możesz nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami i zbudować swoją sieć kariery.

Gdy masz już doświadczenie w każdym z tych obszarów, następnym krokiem jest zbudowanie swojego CV i stworzenie przekonującego listu motywacyjnego, który szczegółowo opisuje, dlaczego dobrze pasujesz do roli analityka biznesowego. Podczas budowania sieci kontaktów, pamiętaj, aby skontaktować się z potencjalnymi pracodawcami i dać im znać, że jesteś zainteresowany daną pozycją.

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne