Słownik pojęć Agile

Pojęcia związanych z Metodyką wytwarzania oprogramowania

Metodyka wytwarzania oprogramowania

Można wyróżnić szereg metodyk dotyczących procesu produkcji oprogramowania:

Agile, Waterfall, Kanban, Lean Management, Rapid Application Development, Spiral Model, Rational Unified Process

Pakiety pytań rekrutacyjnych

Lista dostępnych zbiorów pytań rekrutacyjnych  dzięki którym lepiej przygotujemy się na rozmowę o pracę.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top