Metoda OPTIONS http

Definicja pojęcia Metoda OPTIONS http
Języki Programowania
Kody odpowiedzi
Framework
Stanowisko

Co to jest Metoda OPTIONS HTTP?


Metoda HTTP OPTIONS jest używana do uzyskania informacji o możliwościach komunikacji z zasobem na serwerze. Jest to często używane w kontekście obsługi żądań CORS (Cross-Origin Resource Sharing) oraz do uzyskiwania informacji o dostępnych metodach HTTP dla danego zasobu. Oto kilka głównych zastosowań metody OPTIONS:

  1. Dostęp do zasobów przez skrypty na innej domenie (CORS):
  • Metoda OPTIONS jest wykorzystywana w procesie negocjacji CORS, który pozwala na bezpieczne żądania zasobów z jednej domeny do innej.
  • Przed faktycznym wykonaniem zapytania z innej domeny, przeglądarka wysyła zapytanie OPTIONS (preflight request), aby sprawdzić, czy zasób na serwerze docelowym zezwala na takie żądania.
  1. Informacje o dostępnych metodach HTTP:
  • Metoda OPTIONS pozwala klientowi zasięgnąć informacji o tym, jakie metody HTTP są akceptowane przez dany zasób.
  • Serwer może odpowiedzieć na żądanie OPTIONS, zawierając nagłówki Allow, które wskazują, które metody są dozwolone dla danego zasobu.
  1. Bezpieczeństwo i Diagnostyka:
  • Metoda OPTIONS może być używana w celach diagnostycznych, umożliwiając zrozumienie dostępnych opcji komunikacji z serwerem.
  • W niektórych przypadkach może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związanych z dostępem do zasobów.

Przykład nagłówków Allow w odpowiedzi na zapytanie OPTIONS:

HTTP/1.1 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, DELETE

W powyższym przykładzie serwer informuje, że zasób obsługuje metody HTTP GET, POST, PUT i DELETE.

W skrócie, metoda OPTIONS jest używana do zbierania informacji na temat dostępnych opcji komunikacji z zasobem na serwerze i jest szczególnie przydatna w kontekście zapewniania bezpieczeństwa przy żądaniach z innych domen oraz do diagnostyki i analizy dostępności zasobów.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top