Kod 405 http

Definicja pojęcia Kod 405 http
Języki Programowania
Kody odpowiedzi
Framework
Stanowisko

Co to jest Kod 405 HTTP?


Kod 405: Method Not Allowed jest częstą odpowiedzią serwera internetowego, gdy żądanie jest wykonane, które nie jest zgodne z wytycznymi określonymi przez serwer. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do strony lub zasobu na serwerze internetowym przy użyciu metody żądania HTTP, która nie jest obsługiwana przez serwer. Na przykład, użytkownik może wykonać żądanie POST do strony internetowej, która obsługuje tylko żądania GET.

W takim przypadku serwer odpowie błędem Kod 405 Method Not Allowed. Błąd ten jest zwykle opatrzony wyjaśnieniem, dlaczego żądanie nie było dozwolone i jaki typ żądania jest dozwolony. Jeśli otrzymasz ten komunikat o błędzie, ważne jest, aby poświęcić czas na przejrzenie instrukcji wysłanych przez serwer i upewnić się, że twoje żądanie jest zgodne z wytycznymi. Poświęcenie czasu na to może zaoszczędzić Ci wiele czasu i frustracji.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top