Java String equalsIgnoreCase()

Definicja pojęcia Java String equalsIgnoreCase()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String equalsIgnoreCase() w Javie?


Metoda Java String equalsIgnoreCase() jest przydatnym narzędziem do porównywania dwóch ciągów znaków. Metoda ta pozwala na porównywanie ciągów bez uwzględniania przypadku znaków, tj. czy są to duże czy małe litery. Oznacza to, że jeśli ciągi są równe, ale mają różne przypadki, metoda nadal będzie zwracać wartość true. Jest to przydatne, gdy chcesz porównać ciągi, ale nie chcesz się martwić o upewnienie się, że mają te same przypadki. Metoda zwraca wartość boolean o wartości true lub false, w zależności od tego, czy dwa ciągi są równe czy nie.

Na przykład, jeśli porównujesz ciągi “hello” i “HEllo”, metoda zwróci true. Metoda ta jest również przydatna, gdy mamy do czynienia z ciągami wprowadzonymi przez użytkownika, ponieważ pozwala na ich porównanie bez martwienia się o to, czy dane wejściowe użytkownika są we właściwym przypadku. Java String equalsIgnoreCase() może być świetnym narzędziem do usprawnienia twojego kodu.

				
					public String equalsIgnoreCase(String anotherString);

String s1="hello";  
String s2="Hello";  

System.out.println(s1.equalsIgnoreCase(s2));// zwróci true pomimo, że stringi się różnią wielkością litery.
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top