Java String equals()

Definicja pojęcia Java String equals()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String  equals() w Javie?


Metoda String equals() jest użytecznym narzędziem do porównywania dwóch Stringów. Porównuje ona zawartość dwóch łańcuchów i zwraca wartość boolowską true lub false. Metoda ta rozróżnia wielkość liter, co oznacza, że zwróci false jeśli dwa łańcuchy nie są dokładnym dopasowaniem. Dodatkowo, metoda equals() nie porównuje adresów pamięci dwóch łańcuchów, tylko ich wartości. To czyni ją lepszym wyborem niż operator == przy porównywaniu łańcuchów. 

Metoda equals() jest powszechnie używana do porównywania danych wprowadzanych przez użytkownika, takich jak nazwy użytkownika i hasła. Jeśli chcesz porównać dwa łańcuchy niezależnie od wielkości liter, możesz użyć metody equalsIgnoreCase(). Może to być przydatne podczas wyszukiwania informacji o użytkowniku. Podsumowując, metoda String equals() jest świetnym sposobem na porównanie dwóch Stringów i określenie, czy są one takie same.

				
					public boolean equals(Object anotherObject)  

String s1="hello";  
s1.equals("h2llo"); // zwróci FALSE  
s1.equals("hello"); // zwróci TRUE  
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top