Java String endsWith()

Definicja pojęcia Java String endsWith()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String endsWith() w Javie?


Metoda String endsWith() jest niezwykle przydatną funkcją, którą można wykorzystać w wielu językach programowania, w tym w Javie i C#. Metoda ta zwraca true, jeśli ciąg kończy się podanym przyrostkiem, lub false, jeśli nie. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, czy ciąg pasuje do określonego wzorca lub zawiera określone znaki. Na przykład, powiedzmy, że piszesz program, który wymaga, aby pewne nazwy plików miały rozszerzenie “.txt”. 

Dzięki metodzie String endsWith() możesz szybko sprawdzić, czy dany ciąg kończy się na “.txt” i odpowiednio zadziałać. Metoda ta ułatwia również parsowanie pewnych części łańcucha. Na przykład, jeśli masz ciąg, który zawiera nazwę pliku i jego rozszerzenie, możesz użyć metody String endsWith(), aby szybko uzyskać rozszerzenie. Jak widzisz, metoda String endsWith() jest niezwykle użytecznym narzędziem, które może być używane w wielu językach programowania.

				
					public boolean endsWith(String string);
public String string.="HowToInterview.pl";  
string.endsWith(".pl"); // zwróci TRUE
string.endsWith("l"); // zwróci TRUE
string.endsWith("How"); // zwróci FALSE
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top