Java String contains()

Definicja pojęcia Java String contains()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String contains() w Javie?

Metoda String contains() jest przydatnym narzędziem do programowania w Javie. Najczęściej używana jest do określania, czy dany ciąg jest obecny wewnątrz innego ciągu, może być również użyta do porównania dwóch ciągów.

Metoda ta jest prosta w użyciu i może być wykorzystana do poprawy wydajności kodu. Za pomocą metody String contains() można sprawdzić, czy określony ciąg znaków może znajdować się wewnątrz innego ciągu znaków. Na przykład, jeśli chciałeś sprawdzić, czy ciąg zawiera określone słowo, możesz użyć metody contains(), aby zrobić to szybko. Możesz również porównać dwa ciągi znaków, używając metody contains(), aby sprawdzić, czy jeden ciąg znaków zawiera drugi.

Jest to przydatny sposób na określenie, czy dwa ciągi są równe, czy nie. Jeśli więc programujesz w Javie, nie zapomnij skorzystać z metody String contains(). Może ona po prostu pomóc Ci napisać lepszy, bardziej wydajny kod!

				
					public boolean contains(CharSequence sequence)    

String s1="hello world";  

s1.contains("hello"); // zwróci true ponieważ "hello" znajduję się w stringu s1
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top