Java String compareTo()

Definicja pojęcia Java String compareTo()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String compareTo() w Javie?


Metoda String compareTo() jest przydatnym narzędziem do porównywania dwóch ciągów znaków, pozwalającym dowiedzieć się, który z nich jest pierwszy w kolejności alfabetycznej. Metoda compareTo() jest częścią klasy java.lang.String i przyjmuje jako argument ciąg znaków, zwracając liczbę całkowitą. 

Jeśli argument string przychodzi przed obiektem string, metoda zwraca wartość ujemną. Jeśli argument string przychodzi po obiekcie string, zwraca wartość dodatnią. Jeśli oba łańcuchy są równe, metoda zwraca zero. Metoda compareTo() uwzględnia wielkość liter, co oznacza, że duże litery pojawią się przed małymi literami. Metoda compareTo() jest często używana w algorytmach sortowania, ponieważ ułatwia porównanie dwóch łańcuchów. 

Jest to przydatne narzędzie dla każdego programisty Java, które powinien mieć w swoim zestawie narzędzi!

Porównanie jest oparte na wartości Unicode każdego znaku w ciągach.

				
					public String compareTo(String anotherString);

String s1="hello";  
String s2="hello";  
String s3="mello";  

System.out.println(s1.compareTo(s2));// zwróci '0' ponieważ dwa stringi są takie same
System.out.println(s1.compareTo(s3));// zwróci '-5' ponieważ 'h' jest o 5 mniejsze niż "m"  
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top