Java String charAt()

Definicja pojęcia Java String charAt()
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest String chartAt() Javie?


Metoda String charAt() jest ważnym narzędziem do manipulowania ciągami w Javie. Pozwala ona na pobranie pojedynczego znaku z ciągu, umieszczonego na danym indeksie. Jest to przydatne do wyodrębniania konkretnych znaków z łańcucha lub do zapętlania łańcucha w celu znalezienia konkretnego znaku. 

Składnia metody jest następująca: string.charAt(index). Indeks jest liczbą odpowiadającą pozycji znaku w łańcuchu, zaczynając od 0 dla pierwszego znaku. Na przykład, gdybyś miał ciąg “Hello World”, litera “H” byłaby na indeksie 0, litera “e” na indeksie 1, i tak dalej. Gdybyś wywołał metodę string.charAt(0), to w wyniku otrzymałbyś literę “H”. 

Metoda ta może być używana na wiele sposobów, co czyni ją świetnym narzędziem do manipulowania ciągami.

				
					public char charAt(int index)    
				
			
				
					String name = "Hello World";
char ch = name.charAt(1)
ch = 'e';
				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top