Java For Loop

Definicja pojęcia Java For Loop
Framework
Podstawy
String metody

Co to jest For Loop w Javie?


Pętla For w Javie jest powszechnie używaną pętlą, która pozwala na wielokrotne wykonywanie bloku kodu. Jest to potężne narzędzie do iteracji przez kolekcje i powtarzania zadań. Składa się z trzech części: instrukcji inicjalizacyjnej, instrukcji warunkowej i instrukcji iteracyjnej. Instrukcja inicjalizacji służy do ustawienia wartości początkowych dla zmiennych pętli. Instrukcja warunku sprawdza warunek pętli i określa, czy pętla powinna kontynuować wykonywanie, czy zakończyć. 

Wreszcie, instrukcja iteracji jest używana do aktualizacji zmiennych pętli przed ponownym sprawdzeniem warunku. Łącząc te trzy części, pętla Java For może być użyta do efektywnego i skutecznego wykonania bloku kodu wiele razy. Jest to niezbędne narzędzie dla każdego programisty Java, który chce zmaksymalizować swoją produktywność.

				
					for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
}
				
			

Instrukcja (int i = 0) – ustawia zmienną przed rozpoczęciem pętli.

Instrukcja (i < 5) – definiuje warunek wykonania pętli (i musi być mniejsze niż 5). Jeśli warunek jest prawdziwy, pętla rozpocznie się od nowa, jeśli jest fałszywy, pętla się zakończy.

Instrukcja (i++)  – zwiększa wartość za każdym razem, gdy wykonywany jest blok kodu w pętli.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

« » page 1 / 2
Scroll to Top