Co to jest Yarn

Definicja pojęcia Co to jest Yarn
Metodyki
Definicja Agile

Co to jest Yarn?


Yarn, manager pakietów napisany w języku JavaScript, jest narzędziem, które stało się niezwykle popularne wśród deweloperów na całym świecie. Yarn został stworzony przez Facebook, Instagram, Exponent i Tilde, aby usprawnić proces zarządzania zależnościami w projektach front-endowych. Jako alternatywa dla znanego i powszechnie używanego NPM, Yarn wprowadza wiele usprawnień i udogodnień, które czynią pracę z pakietami bardziej efektywną i niezawodną.

W niniejszym artykule omówimy, czym jest Yarn, jakie są jego zalety w porównaniu do NPM, jak go zainstalować i korzystać z podstawowych komend, a także jak zarządzać zależnościami w projekcie. Poruszymy również kwestie aktualizacji pakietów oraz rozwiązywania problemów. Na koniec dokonamy porównania Yarn z innymi narzędziami do zarządzania pakietami.

Wprowadzenie do Yarn: czym jest i do czego służy?

Yarn to narzędzie do zarządzania pakietami, które zostało opracowane przez Facebook, Instagram, Exponent i Tilde. Jego celem jest ulepszenie procesu instalacji, aktualizacji i usuwania zależności w projektach front-endowych. Yarn został stworzony, aby rozwiązać problemy związane z wydajnością, bezpieczeństwem i niezawodnością, które często występują przy korzystaniu z NPM.

Kluczowe funkcje Yarn obejmują:

 1. Szybkość i wydajność: Yarn jest znacznie szybszy niż NPM, ponieważ wykorzystuje algorytm, który pozwala na równoległe pobieranie pakietów, co skraca czas instalacji.
 2. Bezpieczeństwo: Yarn używa sum kontrolnych do weryfikacji integralności pobranych pakietów, co zmniejsza ryzyko instalacji złośliwego oprogramowania.
 3. Niezawodność: Yarn tworzy plik “yarn.lock”, który gwarantuje, że wszystkie członkowie zespołu pracują na tych samych wersjach pakietów, co zapobiega nieoczekiwanym błędom.
 4. Lepsza organizacja kodu: Yarn umożliwia łatwe zarządzanie zależnościami, co ułatwia utrzymanie i rozwój projektu.

Dzięki tym funkcjom Yarn stał się niezwykle popularnym narzędziem wśród deweloperów na całym świecie, którzy cenią sobie jego wydajność i niezawodność.

Zalety korzystania z Yarn w porównaniu do NPM

Choć NPM jest nadal szeroko stosowane, Yarn oferuje szereg korzyści, które czynią je atrakcyjniejszym wyborem dla wielu projektów:

 1. Szybkość instalacji: Yarn jest znacznie szybszy niż NPM, ponieważ pobiera pakiety w sposób równoległy, co skraca czas instalacji nawet o 50%.
 2. Bezpieczeństwo: Yarn weryfikuje integralność pobranych pakietów za pomocą sum kontrolnych, co zmniejsza ryzyko instalacji złośliwego oprogramowania.
 3. Niezawodność: Yarn tworzy plik “yarn.lock”, który gwarantuje, że wszystkie członkowie zespołu pracują na tych samych wersjach pakietów, co zapobiega nieoczekiwanym błędom.
 4. Lepsza organizacja kodu: Yarn umożliwia łatwe zarządzanie zależnościami, co ułatwia utrzymanie i rozwój projektu.
 5. Offline mode: Yarn może instalować pakiety w trybie offline, co jest szczególnie przydatne w środowiskach z ograniczonym dostępem do internetu.
 6. Spójność: Yarn zapewnia spójność w instalacji pakietów, co oznacza, że te same pakiety zostaną zainstalowane na wszystkich komputerach w zespole.
 7. Lepsza dokumentacja: Yarn ma lepiej udokumentowane i zorganizowane polecenia, co ułatwia nowym użytkownikom szybkie przyswojenie narzędzia.

Te zalety sprawiają, że Yarn jest atrakcyjną alternatywą dla NPM, szczególnie w projektach, w których wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

Jak zainstalować Yarn na swoim komputerze?

Instalacja Yarn na Twoim komputerze jest prosta i szybka. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Sprawdź, czy masz zainstalowany Node.js: Yarn wymaga zainstalowanego Node.js, więc upewnij się, że masz je już na swoim komputerze. Możesz to sprawdzić, uruchamiając w terminalu polecenie node -v.
 2. Pobierz i zainstaluj Yarn: W zależności od Twojego systemu operacyjnego, możesz pobrać i zainstalować Yarn na kilka sposobów:
 3. Sprawdź poprawność instalacji: Po zainstalowaniu Yarn, uruchom w terminalu polecenie yarn --version, aby upewnić się, że Yarn został poprawnie zainstalowany.

To wszystko! Teraz masz Yarn zainstalowanego na swoim komputerze i możesz zacząć korzystać z niego w swoich projektach.

Podstawowe komendy Yarn

Oto najczęściej używane komendy Yarn:

 1. yarn init: Inicjuje nowy projekt, tworząc plik package.json.
 2. yarn add <package-name>: Instaluje nowy pakiet i dodaje go do pliku package.json.
 3. yarn remove <package-name>: Usuwa pakiet z projektu i z pliku package.json.
 4. yarn upgrade <package-name>: Aktualizuje pakiet do najnowszej wersji.
 5. yarn install: Instaluje wszystkie zależności zdefiniowane w pliku package.json.
 6. yarn run <script-name>: Uruchamia skrypt zdefiniowany w pliku package.json.
 7. yarn global add <package-name>: Instaluje pakiet globalnie na komputerze.
 8. yarn audit: Sprawdza pakiety pod kątem znanych luk bezpieczeństwa.
 9. yarn why <package-name>: Wyświetla informacje, dlaczego dany pakiet jest zainstalowany.
 10. yarn outdated: Wyświetla listę zainstalowanych pakietów, które mają dostępne nowsze wersje.

Te podstawowe komendy pozwolą Ci w pełni wykorzystać możliwości Yarn w Twoich projektach.

Tworzenie nowego projektu z użyciem Yarn

Rozpoczęcie nowego projektu z wykorzystaniem Yarn jest bardzo proste. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Otwórz terminal i przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć nowy projekt.
 2. Uruchom polecenie yarn init, które utworzy plik package.json z podstawowymi informacjami o projekcie.
 3. Odpowiedz na pytania zadawane przez skrypt yarn init, takie jak nazwa projektu, wersja, opis, punkt wejścia itp.
 4. Utwórz nowy folder dla Twojego projektu, np. mkdir my-project i cd my-project.
 5. Zainstaluj pierwsze zależności, używając poleceń yarn add <package-name>. Na przykład, jeśli chcesz dodać React, użyj yarn add react react-dom.
 6. Utwórz główny plik aplikacji, np. index.js lub app.js, i rozpocznij pracę nad projektem.

Teraz Twój nowy projekt jest gotowy do użycia z Yarn. Możesz dodawać kolejne zależności, tworzyć skrypty i zarządzać projektem za pomocą Yarn.

Zarządzanie zależnościami w projekcie za pomocą Yarn

Yarn oferuje wiele wygodnych funkcji do zarządzania zależnościami w projekcie:

 1. Instalacja zależności: Użyj polecenia yarn add <package-name> lub yarn add <package-name>@<version>, aby zainstalować nowe zależności w projekcie. Yarn automatycznie doda je do pliku package.json.
 2. Usuwanie zależności: Użyj polecenia yarn remove <package-name>, aby usunąć zależność z projektu i pliku package.json.
 3. Aktualizacja zależności: Użyj polecenia yarn upgrade <package-name> lub yarn upgrade <package-name>@<version>, aby zaktualizować określoną zależność do najnowszej wersji.
 4. Instalacja wszystkich zależności: Użyj polecenia yarn install, aby zainstalować wszystkie zależności zdefiniowane w pliku package.json.
 5. Plik yarn.lock: Yarn automatycznie tworzy plik yarn.lock, który gwarantuje, że wszystkie członkowie zespołu pracują na tych samych wersjach pakietów. Dzięki temu zapobiega się nieoczekiwanym błędom.
 6. Zależności deweloperskie: Użyj yarn add -D <package-name>, aby zainstalować pakiet jako zależność deweloperską, która nie będzie dołączana do produkcyjnej wersji aplikacji.
 7. Zależności globalne: Użyj yarn global add <package-name>, aby zainstalować pakiet globalnie na komputerze, a nie tylko w ramach projektu.

Dzięki tym funkcjom Yarn ułatwia zarządzanie zależnościami w projekcie, zapewniając spójność i niezawodność.

Aktualizowanie pakietów za pomocą Yarn

Aktualizowanie pakietów w projekcie jest równie proste z Yarn, jak z NPM. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Sprawdź dostępne aktualizacje: Uruchom polecenie yarn outdated, aby wyświetlić listę zainstalowanych pakietów, które mają dostępne nowsze wersje.
 2. Zaktualizuj pojedynczy pakiet: Użyj polecenia yarn upgrade <package-name> lub yarn upgrade <package-name>@<version>, aby zaktualizować określony pakiet.
 3. Zaktualizuj wszystkie pakiety: Uruchom yarn upgrade bez podawania nazwy pakietu, aby zaktualizować wszystkie zainstalowane pakiety do najnowszych wersji.
 4. Zweryfikuj zmiany: Po aktualizacji pakietów sprawdź plik yarn.lock, aby upewnić się, że wszystkie zależności zostały zaktualizowane zgodnie z oczekiwaniami.
 5. Przetestuj aplikację: Po aktualizacji pakietów uruchom testy jednostkowe i integracyjne, aby upewnić się, że Twoja aplikacja nadal działa poprawnie.

Pamiętaj, aby przed aktualizacją pakietów utworzyć kopię zapasową projektu, zwłaszcza jeśli pracujesz nad projektem produkcyjnym. Dzięki temu będziesz mógł szybko wrócić do poprzedniej wersji, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy.

Rozwiązywanie problemów z Yarn

Choć Yarn jest zazwyczaj niezawodnym narzędziem, mogą się czasem pojawić problemy. Oto kilka typowych problemów i sposoby ich rozwiązywania:

 1. Błąd podczas instalacji pakietu: Jeśli wystąpi błąd podczas instalacji pakietu, spróbuj najpierw uruchomić yarn cache clean, a następnie ponowić instalację. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z pamięcią podręczną.
 2. Błąd podczas aktualizacji pakietu: Jeśli występują problemy podczas aktualizacji pakietu, spróbuj najpierw usunąć istniejącą wersję za pomocą yarn remove <package-name>, a następnie zainstalować nową wersję.
 3. Problemy z plikiem yarn.lock: Jeśli występują problemy związane z plikiem yarn.lock, spróbuj go usunąć i ponownie uruchomić yarn install, aby wygenerować nowy plik.
 4. Problemy z kompatybilnością: Jeśli występują problemy z kompatybilnością między pakietami, sprawdź, czy wszystkie pakiety są kompatybilne ze sobą, a także z wersją Node.js, którą używasz.
 5. Problemy z siecią: Jeśli występują problemy z pobieraniem pakietów, spróbuj uruchomić yarn config set registry https://registry.yarnpkg.com, aby zmienić rejestr pakietów.
 6. Błędy podczas uruchamiania skryptów: Jeśli występują problemy z uruchamianiem skryptów zdefiniowanych w pliku package.json, sprawdź, czy ścieżki do plików skryptów są poprawne.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, możesz poszukać pomocy w dokumentacji Yarn lub na forach społeczności.

Porównanie Yarn z innymi narzędziami do zarządzania pakietami

Choć Yarn jest coraz bardziej popularnym narzędziem do zarządzania pakietami, istnieje kilka innych opcji, które warto rozważyć:

 1. NPM (Node Package Manager): NPM jest domyślnym menedżerem pakietów dla Node.js i jest szeroko stosowany w społeczności JavaScript. Choć Yarn oferuje wiele usprawnień w porównaniu do NPM, NPM nadal pozostaje bardzo popularnym narzędziem.
 2. **pnpm ( Porównanie Yarn z innymi narzędziami do zarządzania pakietami (ciąg dalszy)

pnpm (Performant NPM)**: pnpm to alternatywny menedżer pakietów, który kładzie nacisk na wydajność i oszczędność miejsca na dysku. Oferuje on podobne funkcje do Yarn, takie jak zarządzanie zależnościami i tworzenie pliku blokady. pnpm jest szczególnie przydatne w dużych projektach, gdzie oszczędność miejsca ma kluczowe znaczenie.

Bower: Bower to starsze narzędzie do zarządzania pakietami, które koncentruje się na front-endowych bibliotekach i ramkach. Choć Bower jest nadal używany w niektórych projektach, Yarn i NPM stały się znacznie popularniejsze w ostatnich latach.

PNPM: PNPM to kolejny menedżer pakietów, który kładzie nacisk na wydajność i oszczędność miejsca na dysku, podobnie jak pnpm. Oferuje on wiele tych samych funkcji co Yarn, ale z nieco innym podejściem.

Lerna: Lerna to narzędzie, które ułatwia zarządzanie monorepozytorium, czyli projektem składającym się z wielu pakietów. Choć Lerna nie jest bezpośrednim menedżerem pakietów, dobrze współpracuje z Yarn i NPM, pomagając w zarządzaniu zależnościami między pakietami.

Podsumowując, choć Yarn oferuje wiele zalet w porównaniu do NPM, istnieje kilka innych narzędzi, które mogą być przydatne w zależności od specyfiki projektu i potrzeb zespołu. Ważne jest, aby dokonać analizy i wybrać narzędzie, które najlepiej pasuje do danego projektu.

Podsumowanie

Yarn to potężne narzędzie do zarządzania pakietami, które stało się bardzo popularne wśród deweloperów na całym świecie. Dzięki swojej wydajności, bezpieczeństwu i niezawodności, Yarn oferuje wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnego NPM.

W niniejszym artykule omówiliśmy, czym jest Yarn, jakie są jego kluczowe funkcje, a także jak zainstalować i korzystać z podstawowych komend. Poruszyliśmy również kwestie zarządzania zależnościami, aktualizacji pakietów oraz rozwiązywania problemów. Na koniec dokonaliśmy krótkiego porównania Yarn z innymi popularnymi narzędziami do zarządzania pakietami.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top