Co to jest JWT token

Definicja pojęcia Co to jest JWT token
Metodyki
Definicja Agile

Z czego zbudowany jest JWT Token


Jestem pewien, że wiele razy spotkałeś się z pytaniem: “Co to jest token JWT?” Cóż, dzisiaj zamierzam rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat. Tokeny JWT, czyli JSON Web Tokens, są otwartym standardem (RFC 7519) definiującym kompaktowy i samodzielny sposób bezpiecznego przesyłania informacji pomiędzy stronami jako obiekt JSON. Te informacje mogą być weryfikowane i zaufane dzięki podpisowi cyfrowemu.

 

Tokeny JWT mogą być podpisane za pomocą algorytmu HMAC przy użyciu klucza tajnego (lub klucza publicznego/klucza prywatnego w przypadku algorytmu RSA). Głównym celem JWT jest umożliwienie bezpiecznej komunikacji między dwoma stronami. Dzięki temu, że są samodzielne, mogą zawierać wszystkie niezbędne informacje, co oznacza, że każdy, kto je posiada, może je uwierzytelnić.

W istocie, to jest to, co czyni tokeny JWT tak potężnym narzędziem w świecie technologii internetowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wielu nowoczesnych aplikacji, takich jak single-page applications (SPA) czy mobile apps, które są zależne od API.

Zrozumienie podstaw tokenów JWT

Głównym celem korzystania z tokenów JWT jest bezpieczna komunikacja między dwiema stronami. Aby to rozumieć, najpierw musimy zrozumieć, co to jest token JWT. Jest to kryptograficznie bezpieczna reprezentacja roszczeń, które można przetwarzać między dwiema stronami. Oznacza to, że strona wysyłająca token może generować roszczenia, które są następnie podpisywane. Strona odbierająca token może następnie weryfikować podpis, aby upewnić się, że token jest autentyczny.

Tokeny JWT są również bardzo elastyczne. Mogą być używane do reprezentowania różnych typów danych, takich jak roszczenia o tożsamość, roszczenia o uprawnienia, a nawet dane użytkownika. Ponadto, mogą być używane do bezpiecznego przechowywania danych na stronie klienta.

Wreszcie, tokeny JWT są samodzielne. Oznacza to, że zawierają wszystkie informacje, które są niezbędne do ich weryfikacji. Nie wymagają dodatkowych zapytań do serwera, co sprawia, że są szybkie i efektywne w użyciu.

Składniki tokenów JWT

Token JWT (JSON Web Token) składa się z trzech części: nagłówka (header), dane (payload) i podpis (signature). Każda z tych części jest zapisana w formie Base64URL-encoded i oddzielona kropkami (.). Poniżej opis każdej części JWT:

Nagłówek (Header):

  • Nagłówek zawiera informacje o typie tokena (zawsze “JWT”) i algorytmie używanym do podpisania tokena. Przykład nagłówka:
				
					{
 "alg": "HS256",
 "typ": "JWT"
}

				
			

Dane (Payload):

 • Część danych zawiera rzeczywiste informacje przesyłane w tokenie, zwane również twierdzeniami (claims). Może to być zestaw zdefiniowanych przez standard (zarezerwowane nazwy) lub niestandardowych twierdzeń. Przykład danych:
				
					{
 "sub": "1234567890",
 "name": "John Doe",
 "iat": 1516239022
}

				
			

Podpis (Signature):

 • Podpis jest używany do zweryfikowania, czy nadawca jest zaufany, a dane nie zostały podmienione podczas przesyłania tokena. Do wygenerowania podpisu używany jest klucz tajny (symetryczny) lub klucz publiczny/klucz prywatny (asymetryczny), w zależności od algorytmu podpisu. Przykład podpisu:
				
					HMACSHA256(
 base64UrlEncode(header) + "." +
 base64UrlEncode(payload),
 secret
)

				
			

Dla algorytmu HS256 (symetrycznego) używane jest HMACSHA256, a klucz jest wspólny dla nadawcy i odbiorcy. W przypadku algorytmów asymetrycznych, używany jest odpowiedni algorytm podpisu, tak jak na przykład RS256 dla RSA.

Ostateczny JWT jest zbudowany poprzez połączenie zakodowanego nagłówka, zakodowanych danych i zakodowanego podpisu, oddzielając je kropkami. Przykład pełnego JWT:

				
					eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiAiMTIzNDU2Nzg5MCIsICJuYW1lIjogIkpvaG4gRG9lIiwgImlhdCI6IDE1MTYyMzkwMjJ9.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

				
			

Rola i znaczenie tokenów JWT

Tokeny JWT odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie aplikacji internetowych. Są one często używane do uwierzytelniania użytkowników i przesyłania bezpiecznych informacji między stronami. Dzięki swojej samodzielności, tokeny JWT są niezwykle efektywne i szybkie w użyciu.

Jednym z głównych zastosowań tokenów JWT jest uwierzytelnianie użytkowników. Po pomyślnym zalogowaniu się, serwer generuje token JWT i zwraca go do klienta. Następnie klient przechowuje token i dołącza go do każdego zapytania wysyłanego do serwera. Serwer następnie weryfikuje token i, jeśli jest ważny, pozwala na dostęp do zasobów.

Ponadto, tokeny JWT są często używane do przesyłania bezpiecznych informacji między stronami. Ze względu na swoje samodzielne właściwości, tokeny JWT mogą zawierać wszystkie niezbędne informacje, które są niezbędne do weryfikacji. Oznacza to, że strona odbierająca token może go weryfikować bez konieczności kontaktowania się z serwerem.

Jak działają tokeny JWT

Działanie tokenów JWT opiera się na procesie uwierzytelniania i autoryzacji. Po pomyślnym zalogowaniu się, serwer generuje token JWT i zwraca go do klienta. Ten token zawiera informacje o użytkowniku i jest podpisywany przez serwer, co zapewnia jego autentyczność.

Gdy klient chce uzyskać dostęp do zasobów serwera, dołącza token JWT do swojego zapytania. Serwer odbiera zapytanie i weryfikuje token. Jeśli token jest ważny, serwer przetwarza zapytanie i zwraca odpowiednie zasoby.

Ważne jest, aby pamiętać, że tokeny JWT są samodzielne. Oznacza to, że zawierają wszystkie informacje, które są niezbędne do ich weryfikacji. Dlatego serwer nie musi przechowywać żadnych informacji o tokenie. To sprawia, że tokeny JWT są niezwykle wydajne w użyciu.

Zastosowania i użycie tokenów JWT

Tokeny JWT mają wiele zastosowań w świecie technologii internetowych. Są one często używane do uwierzytelniania użytkowników, zarządzania sesjami i przesyłania bezpiecznych informacji między stronami.

Uwierzytelnianie jest jednym z najważniejszych zastosowań tokenów JWT. Po pomyślnym zalogowaniu się, serwer generuje token JWT i zwraca go do klienta. Klient przechowuje ten token i dołącza go do każdego zapytania wysłanego do serwera. W ten sposób, serwer może weryfikować tożsamość użytkownika i pozwalać na dostęp do zasobów.

Tokeny JWT są również często używane do zarządzania sesjami. Ponieważ są samodzielne, mogą zawierać wszystkie informacje, które są niezbędne do weryfikacji sesji. Dlatego nie ma potrzeby przechowywania sesji na serwerze, co oznacza, że można oszczędzić dużo miejsca i zasobów.

Ponadto, tokeny JWT są często używane do przesyłania bezpiecznych informacji między stronami. Dzięki swoim samodzielne właściwościom, mogą zawierać wszystkie informacje, które są niezbędne do weryfikacji. To sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla aplikacji, które potrzebują przesyłać informacje między różnymi stronami w bezpieczny sposób.

Korzyści z korzystania z tokenów JWT

Korzystanie z tokenów JWT niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, są one niezwykle bezpieczne. Są one podpisywane cyfrowo, co oznacza, że nie można ich sfałszować bez wiedzy o tajnym kluczu. Ponadto, ponieważ są samodzielne, nie wymagają dodatkowych zapytań do serwera, co sprawia, że są szybkie i efektywne w użyciu.

Po drugie, tokeny JWT są niezwykle elastyczne. Mogą być używane do reprezentowania różnego rodzaju danych, od roszczeń o tożsamość, przez roszczenia o uprawnienia, aż po dane użytkownika. Dzięki temu, są one idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych scenariuszy.

Po trzecie, tokeny JWT są niezwykle wydajne. Ponieważ są samodzielne, nie wymagają przechowywania na serwerze. To sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla aplikacji, które muszą obsłużyć duże ilości użytkowników i sesji.

Zabezpieczenia tokenów JWT

Chociaż tokeny JWT są niezwykle bezpieczne, istnieją pewne kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas ich używania. Po pierwsze, ważne jest, aby zawsze korzystać z bezpiecznego połączenia (takiego jak HTTPS) podczas przesyłania tokenów JWT. Ponieważ tokeny JWT są samodzielne, jeśli ktoś przechwyci token, może go użyć do dostępu do zasobów.

Po drugie, ważne jest, aby zawsze weryfikować tokeny JWT przed ich użyciem. Ponieważ tokeny JWT są podpisywane, można je weryfikować za pomocą publicznego klucza. Jeśli podpis nie jest ważny, oznacza to, że token został zmieniony i nie powinien być używany.

Po trzecie, ważne jest, aby zawsze ograniczać czas ważności tokenów JWT. Długotrwałe tokeny JWT mogą stanowić poważne ryzyko bezpieczeństwa, ponieważ jeśli ktoś przechwyci token, może go użyć do dostępu do zasobów przez długi czas.

Typowe problemy i rozwiązania związane z tokenami JWT

Jak każda technologia, tokeny JWT mają swoje problemy. Jednym z najczęstszych problemów jest wygaśnięcie tokena JWT. Ponieważ tokeny JWT są samodzielne, nie mają one wbudowanego mechanizmu wygaśnięcia. Dlatego ważne jest, aby zawsze ustalać czas ważności tokena JWT i weryfikować go przed użyciem.

Innym typowym problemem jest kradzież tokena JWT. Jeśli ktoś przechwyci token JWT, może go użyć do dostępu do zasobów. Dlatego ważne jest, aby zawsze korzystać z bezpiecznego połączenia (takiego jak HTTPS) podczas przesyłania tokenów JWT i zawsze weryfikować tokeny przed ich użyciem.

Wreszcie, ważne jest, aby pamiętać, że tokeny JWT są tylko tak bezpieczne, jak tajny klucz, który jest używany do ich podpisywania. Jeśli ktoś zdobędzie dostęp do tajnego klucza, może generować i weryfikować swoje własne tokeny JWT. Dlatego ważne jest, aby zawsze chronić tajne klucze i używać mocnych, losowych wartości.

Podsumowanie

Tokeny JWT są potężnym narzędziem w świecie technologii internetowych. Są one niezwykle bezpieczne, elastyczne i wydajne, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych scenariuszy. Jednak jak każda technologia, mają swoje problemy. Dlatego ważne jest, aby zawsze korzystać z tokenów JWT w odpowiedni sposób i zwracać uwagę na potencjalne problemy bezpieczeństwa.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top